👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-03-21 15:08 i Björndammens skola F-6 Partille
Planering för de tre Abrahamitiska religionerna, kristendom, judendom och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Varför firar vi jul? Vad är en moské för något? Vad är bar Mitzva eller bat Mitzva för någonting? Dessa frågor hör till tre av världens största religioner, kristendomen, islam och judendomen och du kommer få svar på detta och mycket annat. Du kommer även få lära dig att även om det är tre olika religioner så är dessa väldigt lika samtidigt som de även skiljer sig från varandra.

Innehåll

Syfte - du kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • analysera kristendomen, judendomen och islam
 • analysera olika tolkningar av kristendomen, judendomen och islam

Mål - efter detta arbetsområde ska du kunna:

 • kristendomens, judendomens och islams heliga platser, några ceremonier, heliga skrifter, ledare, andra betydelsefulla personer, viktiga symboler och ge exempel på deras levnadsregler
 • redogöra för några likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam
 • kan ge exempel och beskriva några kristna högtider och traditioner

Centralt innehåll - du kommer arbeta med:

 • begreppen religion och livsåskådning
 • kristna traditioner och högtider
 • judendomens, kristendomens och islams levnadsregler och heliga ritualer
 • heliga byggnader i kristendomen, judendomen och islam
 • viktiga personer inom kristendomen, judendomen och islam och varför.

Arbetsformer - du kommer att arbete genom att:

 • arbeta ensam
 • arbeta i par eller mindre grupp
 • se på film
 • läsa texter om de olika religionerna
 • svara på frågor
 • resonera kring likheter och skillnader samt varför olika personer är viktiga för de olika religionerna
 • skriva prov 

Bedömning - du kommer bedömas utifrån hur du:

 • ger exempel på kristna högtider och ceremonier
 • beskriver kristna högtider och ceremonier
 • redogör för likheter och skillnader mellan kristendom, judendom och islam
 • redogör för kristendomens, judendomens och islams heliga byggnader, ceremonier och levnadsregler

 

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6