Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil: träning, sömn och kost

Skapad 2018-03-21 15:15 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I det här momentet jobbar vi med det viktigaste för oss - en god hälsa och vad du kan göra för att må bra.

Innehåll

Pedagogisk planering: hälsa och livsstil, fokus: hälsa!

 

Varför hälsa och livsstil?

Att få kunskap kring hur man skapar en god en hälsa är en förutsättning för att må bra idag och många år framöver. Detta genom att lära känna kroppens signaler, förstå hur kroppen fungerar i träning och vad man kan göra vad gäller kost och sömn för att må så bra som möjligt är viktigt för ett långt och aktivt liv.

 

Du utvecklar din förmåga att...

 

  • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

  • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 

Centralt innehåll ur kursplanen som behandlas...

  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap

  • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

  • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Kunskapskravet jag gör en bedömning utifrån i detta moment...

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Lärandeaktiviteter

I denna period är sker lärandet genom att eleven får pröva olika aktiviteter, diskutera hur dessa aktiviteter kan påverka elevens hälsa plus få teoretisk och praktisk kunskap rörande sömn samt kost och hur dessa faktorer påverkar din hälsa.Lektionsinnehåll

Denna planering sträcker sig över 4 veckor vilket innebär 8st lektioner plus några hemuppgifter.

 

Lektion 1: konditionsträning: intervaller

Lektion 2: styrketräning.

Lektion 3: snabbhetsträning.

Lektion 4: konditionsträning: lågintensivt

Lektion 5: varför äter vi?

Lektion 6: vad ska vi äta?

Lektion 7: varför behöver vi sova och slappna av?

Lektion 8: bedömnigstillfälle (prov).

 

Hemuppgifter i perioden:

  1. läsa veckans hälsotips i google classroom varje vecka.

  2. kroppens bränsle - hemlaboration.

  3. ladda batterierna - hemlaboration.

  4. övningshäfte till provet.Bedömningstillfälle

 

Bedömningen sker dels formativt genom hela arbetsperioden vid diskussioner, hemuppgifter och lektioner i skolan. Själva bedömningstillfället för att summera upp momentet sker under lektion 8 då provet för hälsa och livsstil är. Provet kommer innehålla det vi arbetat med under arbetsperioden.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: