Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 6-English-Hong kong

Skapad 2018-03-21 17:01 i von Bahrs skola Uppsala
Kapitel 4. Wings green
Grundskola 6 Engelska
Welcome to Hong Kong: In this Section, students will study: Words for spare time, how to write about your spare time, how to write about the city Hong Kong. Discuss and describe a good friend. learn new vocabulary Words. We will work with: Writing texts, listening exercises, discussion exercises, vocabulary and grammar activities.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetet:

Ur Centralt innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 

 • din förmåga att tala och skriva om saker du gör på fritiden
 • din förmåga att tala med kompisar om deras fritid
 • din förmåga att beskriva en storstad, muntligt och skriftligt
 • din förmåga att förstå människor som talar om fritiden
 • din förmåga att använda olika grammatiska strukturer

 

Undervisning/exercises

 

Section 4                                  Welcome To Hong Kong                        

Wings 6

 

Welcome to Hong Kong                                                           9, (3 paragaphs about Hong Kong)

Simons Diary                                                                           13 (WS 18,19) (WS16)

On The Roller Coaster                                                             27 (listening)

Simon and Anthony Get Chatting                                            6

Spare Time Activities                                                               18 (interview one of your classmates)

What Do You Do In Your Spare Time                                      (3 paragraphs, your spare time)

World Of Warcraft                                                                    17

A New Kind of Friend                                                               13 (wS 18 and 19)

What is a good Friend                                                              14

Make New Mates                                                                      small group discussions

Typhoon Warning                                                                     12 (WS 17)

 

Speaking:                                                                                 19 (WS 1and 2)

                                                                                                   20 (WS 3 and 4)

                                                                                                   21 (WS 5 and 6)

 

                                                                                                  

Listening:                                                                                  27, 28

Grammar:                                                                                 1A, B, C, D, F,G

 

Uppgifter för Section 4:

 1. Listening Comprehension- listen to a conversationa and choose the correst answer.
 2. Useful phrases: Read the conversation and fill in the missing phrase.
 3. Vocabulary: Spare time activity phrases on page 74
 4. Grammar: Yellow pages in your workbook.
 5. Writing: 1. Write 3 paragraphs about Hong Kong-   2. Write 3 paragraphs about your spare-time.

Bedömning:

I arbetsområdet bedöms i vilken grad :

 • du förstår människor som berättar om en stor stad samt om sin fritid
 • tala och förstå begrepp som handlar om storstäder, resor och fritid
 • i stora drag skriftligt beskriva en storstad och spare-time
 • förstå och använda den grammatiken som vi arbetat med och använda den när du talar och skriver

Uppgifter

 • Uppgiter till section 4 wings-Hong Kong

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Matris kunskapskrav Engelska åk 4-6

Reception: lyssna och läsa

* Tydligt talad engelska och texter från olika medier. * Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. * Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. * Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga. * Sånger, sagor och dikter. * Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll. * Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier. * Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter. * Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer. * Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
E
C
A
Lyssna
 • En  E 6
 • En  E 6
Förstår det mest väsentliga i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
Lyssna
 • En  E 6
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Agerar med tillfredsställande resultat utifrån budskap och instruktioner.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Agerar med gott resultat utifrån budskap och instruktioner.
Lyssna
 • En  E 6
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Lyssna
 • En  E 6
Väljer talat språk av enkel karaktär från olika medier. Använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Väljer talat språk av enkel karaktär från olika medier. Använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Väljer talat språk av enkel karaktär från olika medier. Använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Läsa
 • En  E 6
 • En  E 6
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter på engelska.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter på engelska.
Läsa
 • En  E 6
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Agerar med tillfredsställande resultat utifrån budskap och instruktioner.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Agerar med gott resultat utifrån budskap och instruktioner.
Läsa
 • En  E 6
Kan välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Läsa
 • En  E 6
Väljer texter av enkel karaktär från olika medier. Använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Väljer texter av enkel karaktär från olika medier. Använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Väljer texter av enkel karaktär från olika medier. Använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Produktion och interaktion: tala, skriva och samtala

* Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. * Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. * Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. * Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
E
C
A
Tala
 • En  E 6
 • En  E 6
Formulera sig, i muntliga framställningar, enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Formulera sig, i muntliga framställningar, enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Formulera sig, i muntliga framställningar, enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
 • En  E 6
Bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna muntliga framställningar.
Bearbetar och gör enkla förbättringar av egna muntliga framställningar.
Bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna muntliga framställningar.
Tala
 • En  E 6
 • En  E 6
Uttrycker sig, i muntlig interaktion, enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig, i muntlig interaktion, enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig, i muntlig interaktion, enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Anpassar i någon mån sin muntliga interaktion till syfte, mottagare och situation.
Tala
 • En  E 6
Väljer och använder sig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.
Skriva
 • En  E 6
 • En  E 6
Formulera sig, i skriftliga framställningar, enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Formulera sig, i skriftliga framställningar, enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Formulera sig, i skriftliga framställningar, enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Skriva
 • En  E 6
Bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Skriva
 • En  E 6
 • En  E 6
Uttrycker sig, i skriftlig interaktion, enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig, i skriftlig interaktion, enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig, i skriftlig interaktion, enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Anpassar i någon mån sin skriftliga interaktion till syfte, mottagare och situation.
Skriva
 • En  E 6
Väljer och använder sig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Väljer och använder sig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.

Kommunikationens innehåll

* Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. * Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. * Åsikter, känslor och erfarenheter. * Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
E
C
A
Omvärlden
 • En  E 6
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används. Gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används. Gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används. Gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: