Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-03-21 17:18 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vi har sett att många av barnen visat intresse för babblarna. Därför kommer vi att arbeta med detta som tema. Vi vill få in matematik, språklekar, tecken, natur, rörelse och hur man är en bra kompis

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 14 barn födda -15 och -16.

Redan när vi började prata om att ev ha babblarna som tema visade barnen ett stort intresse. Dessa har lockat även de barn som inte pratar så mycket än att uttrycka sig. De har också visat ett stort intresse för den medryckande musiken som babblarna har. Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt att komma igång med ljud och tal. Vi kommer arbeta med de olika fokusområdena som varje figur representerar.

Mål
 

Omformulering av läroplansmål

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi har lånat flera böcker om babblarna på biblioteket som vi kommer läsa både i samlingar och vid andra tillfällen. Vi skapar en inomhus miljö där babblarna finns med på många olika ställen. Vi pedagoger målar, syr och skriver ut bilder på de olika figurerna och även deras "kusiner". Vi har med de olika babblarna i samlingen vid olika tillfällen allteftersom vad de står för. Barnen tillverkar egna babblare på olika sätt och skapar ett hus till dem. Vi har memoryspel och läser sagorna med våra babblarnadockor

Uppföljning

 

 Vi har nu arbetat med babblarna i några veckor och de engagerar fortfarande barnen mycket. De vill gärna lyssna på babblarna böcker, lyssna på musiken och leka med huset vi byggt tillsammans. De pratar ofta "spontant" om babblarna. Vi känner att vi skulle kunna använda Babblarnas olika intresseområden mera, vid olika tillfällen

Utvärdering, analys och utveckling

Vårt babblarna-tema har verkligen intresserat och engagerat barnen hela tiden. De har varit en del av vår vardag under en längre tid. Vi har läst böcker och flanosagor, haft gympa, sjungit, lyssnat på musik, pratat om färger, antal, lägesord och skapande verksamhet. Vi har också haft med dem i skogen. Vi har aldrig märkt av att barnen har tröttnat på babblarna utan de har hela tiden haft med sig dem även i den fria leken. Då har de lyssnat på musiken, lekt med babblarna och de hus och bil vi skapat, läst sagor och pratat om de olika figurerna. En utveckling vi sett i vårt temaarbete är att Babblarnas enkla uttryck har lockat även de barn som ännu inte har så mycket talat språkatt prata och uttrycka sig.

Då de stora flertalet av barnen i vår barngrupp slutar hos oss nu så har vi även avslutat detta tema. Men det är absolut ett tema man kan ta upp vid annat tillfälle och vi har mycket av materialet kvar att arbeta med även om det inte sker tematiskt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: