👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÅ UTKIK EFTER VÅREN

Skapad 2018-03-21 17:38 i Söderskolan Helsingborg
Enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Vi diskuterar förändringar i naturen under årstiderna och ger exempel på livcykler hos några växter och djur. Vi gör enkla observationer och kopplingar mellan näringskedjor.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du ska studera närmiljön och undersöka vad som händer runt dig med växter och djur när våren "kommer". Du kommer att plantera olika frön för att kunna undersöka vad som sker när växter gror och utvecklas.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT...

göra undersökningar och observera vad som händer när du planterar frön.

att använda begrepp för att förklara vad växter behöver för att växa och bli fler.

använda modeller = näringskedjor och livscykler för att kunna berätta om hur växter och djur hänger ihop i naturen.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA..

studera ett avgränsat område ute i dungen/backen

plantera frön inom- och utomhus

läsa om några växter och djur i närområdet

se på filmer om växter och djur om våren

 

VI KOMMER BEDÖMA PÅ VILKET SÄTT DU...

ge exempel på förändringar i naturen under olika årstider

kan beskriva växternas livscykel genom att använda olika expertord och begrepp

se samband mellan växter och djur i livscykler och näringskedjor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3