Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2018-03-21 19:25 i Blötbergets skola Ludvika
Vi kommer att utforska kristendomen.
Grundskola 4 Religionskunskap
I läroplanen står det att undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att du utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska även få kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

 • Läsa bibliska berättelser i samband med högtider kring kyrkoåret
 • Se på film
 • Läsa enkla faktatexter
 • Skriva egna och gemensamma texter
 • Träna begrepp som förekommer i ämnet religion
 • Använda bilder för att lära oss symboler, byggnader och andra viktiga föremål som hör till kristendomen. 

Vad du ska kunna:

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna:

 • Känna till någon berättelse ur bibeln t.ex  Jesu födelse 
 • Kristendomens betydelse förr och nu
 • Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret
 • Typiskt för religionen: heliga personer, skrift, byggnad, symboler, högtider, ceremonier m fl
 • Hur olika livsfrågor skildras tex. kärlek och döden
 • Etik och moral tex. vad det kan innebära att göra gott. Hur ska vi vara mot varandra
 • Kunna förstå och använda de begrepp vi väljer när vi arbetar med kristendomen

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom:

 • ditt aktiva deltagande under lektionerna
 • genom gruppdiskussioner och gemensamma samtal
 • arbetsuppgifter och bedömningsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6

Matriser

Re
SO åk 1 - 6

Förmågor inom SO

Godtagbara nivå 1 (åk 1 - 5)
Godtagbara nivå 2 (åk 1 - 5)
Mer än Godtagbara nivå 3 (åk 1 - 5)
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi, historia, religion och samhällskunskap
Du kan med stöd av bilder och stödfrågor från din lärare förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara de olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Förmåga att hantera information. Källkritik.
Du kan med hjälp av läraren hitta information kring ett område.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på egen hand hitta information och sammanställa från olika källor. Du har källkritiskt tänkande.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med vägledning av din lärare använda dig av det du tidigare lärt dig för att ställning.
Du kan på egen hand reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan på egen hand reflektera, tolka, värdera och argumentera utifrån olika teman/frågeställningar.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi, historia, religion och samhällskunskap.
Du kan med vägledning av din lärare beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand beskriva och förklara samband, se likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: