Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyisk/Kemi - Atom och Kärnfysik

Skapad 2018-03-22 08:59 i Lokala Unikumansvariga Partille Partille
Grundskola 9 Fysik
Ordet atom betyder "odelbar", men idag vet vi att atomen är uppbyggd av ännu mindre delar. Den har en kärna och runt den rör sig elektroner. Att känna till hur atomer är uppbyggda hjälper oss att förstå varför olika atomslag har olika egenskaper, och hur atomer håller ihop i olika typer av bindningar. Atomens kärna otroligt liten men rymmer en enorm kraft inom sig. Denna kraft kan frigöras på flera sätt som i spontana sönderfall, kontrollerad kärnklyvning eller i värsta fall i en förödande detonation av en atombomb. Detta och mycket mer kommer vi att lära oss om i avsnittet om "atom och kärnfysik" All undervisning samt alla uppgifter och inlämningar kommer att ske via classroom.

Innehåll

Mål

I detta område kommer ni att utveckla er förmåga att använda kunskaper i atom- och kärnfysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, risker och framtiden kring atomer och kärnreaktioner. Du ska förstå hur ett kärnreaktioner fungerar, vad de ger upphov till och hur energi skapas i ett kärnkraftverk och i solen.  

Ni kommer också utveckla er förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur en atom är uppbyggd, vad som menas med radioaktivitet och vilka risker och användningsområden som är förknippade med denna typ av strålning. 

Vad ska vi lära oss?

 • Hur en atom är uppbyggd
 • Om elementarpartiklars fysikaliska egenskaper och deras koppling till atomens kemiska egenskaper
 • Vad som menas med atomnummer, masstal och isotoper
 • Hur atomernas elektronskal och elektroner är ordnade
 • Förstå hur ljus av olika färger kan absorberas och exciteras av atomer
 • Beskriva skillnaderna mellan olika sorters elektromagnetisk och radioaktiv strålning
 • Redogöra vad ett sönderfall innebär och orsakerna till att det
 • Förklara vad ämnens halveringstid och aktivitet innebär
 • Hur man åldersbestämmer föremål med Kol-14 metoden
 • Veta vad som menas med fission och fusion
 • Känna till hur ett kärnkraftverk fungerar

Hur ska ni lära er detta?

Genom att...

 • Vara aktiva under genomgångar och diskussioner
 • Arbeta med text och uppgifter i läroboken
 • Fördjupa era kunskaper genom att läsa artiklar, arbeta med fördjupningsuppgifter och se på filmer
 • Ta ställning och resonera kring kärnkraftens för- och nackdelar

Hur får du visa vad du kan?

 • Delaktighet vid diskussioner, genomgångar och lektioner
 • Genom ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik

F
E
C
A
Samtala och diskutera
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
 • Fy
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: