Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och separationsmetoder åk 6

Skapad 2018-03-22 09:40 i Nannaskolan Uppsala
Grundläggande kemiska begrepp. Blandningar och separationsmetoder.
Grundskola 6 Kemi
Grundläggande kemiska begrepp. Olika typer av blandningar som finns och hur de kan beskrivas. Olika typer av separationsmetoder och hur de kan beskrivas.

Innehåll

Mål för området:

Kunna beskriva och förklara

·       Grundläggande kemiska begrepp

·       Olika typer av blandningar och deras egenskaper.

·       Olika typer av separationsmetoder och vilken typ av blandningar som kan separeras med vilken metod.

·       Begrepp som du ska kunna:

o   Atom

o   Molekyl

o   Grundämne

o   Kemisk förening

o   Blandningar

o   Lösning

o   Emulsion

o   Uppslamning

o   Mättad lösning

o   Löslighet

o   Dekantering

o   Filtrering

o   Indunstning

o   Kromatografi

Bedömningsuppgifter:

Skriftligt prov på begreppen. (s. 8-11, 72-77, ppt-bilder, anteckningar, labbar)
Laborationsprov där de laborativa momenten knyts samman till ett problem som ska lösas.

Uppgifter

 • Repetitionsuppgifter

 • Kemi åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi åk 4-6

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Labprov
Genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Labprov
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad dekan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vadde kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad dekan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Labprov
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Förmågan att använda och förstå kemins begrepp och teorier

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriftligt prov
Kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.

Ke
Prov Blandningar och separationsmetoder åk 6

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Grundläggande begrepp
Uppgift 1
Molekyl - kemisk förening
Uppgift 2
Uppgift 2
Kromatografi
Uppgift 3
Uppgift 3
Uppgift 3
Blandningar
Uppgift 4
Uppgift 4
Uppgift 4
Lösningars egenskaper
Uppgift 5
Uppgift 5
Uppgift 6
Separationsmetoder
Uppgift 6
Uppgift 6
Uppgift 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: