Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 4 VT18

Skapad 2018-03-22 09:53 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att träna på:
- Repetition av begreppen täljare, nämnare och bråkstreck.
- Att känna igen lika stora bråk med olika nämnare när bråktalet är mindre eller lika med 1.
- Att jämföra olika bråktal.
- Att addera och subtrahera liknämniga bråktal.
- Att förstå tal i bråk och blandad form.

Centralt innehåll / Ämnesinnehåll
Du ska lära dig:

- Att skriva och läsa bråktal.
- Enklare addition och subtraktion av liknämniga bråktal. 
- Att förstå tal i bråk och blandad form.


Undervisning / Metoder
Metoder som används i undervisningen:
- Du kommer under ett antal lektioner undervisas teoretiskt, praktiskt, i grupp och enskilt.

Bedömning och redovisning
Metoder för bedömning:

- Dina kunskaper kommer bedömas löpande under lektionssammanhang samt genom ett teoretiskt förhör av området.  

Uppgifter

 • Kunskapsmall Bråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: