Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutvecklingsarbete

Skapad 2018-03-22 10:09 i Gåvsta skola Uppsala
Teknikutvecklingsarbete i 5 steg.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknikens utveckling går i rasande fart. Svårt att tro att mer går att upptäcka. Men det blir just din uppgift att fundera på? Är det fortfarande något du stör dig på som behöver en lösning? Nu har du chansen över att stegvis ta dig igenom hur en uppfinning går från idé till verklighet.

Innehåll


 

 

Centralt innehåll:

• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 

Konkreta mål:

Du kommer på detta område få lära dig att följa en speciell arbetsgång där du tänker igenom behov som finns i din vardag och omvandlar dina tankar till skisser, ritningar, modeller och skriftlig dokumentation. Du ska även få utvärdera ditt arbete i en loggbok. I den får du möjlighet att visa hur du gör val och omprövningar.

 

Undervisning och bedömning:

Du kommer att få kunskaper om drivkraften bakom uppfinningar. Du kommer att få lära dig skillnaden mellan en skiss och enkel ritteknik för att förstå vikten av noggrannhet och skala. Sedan kommer du att få arbeta enskilt eller i par med ett tekniskt utvecklingsprojekt och utvärdera ditt arbete i en loggbok. Det är detta arbete som sedan kommer att lämnas in och bedömas.

 

Tidsåtgång: 4 veckor

 

Matriser

Tk
Teknikutvecklingsarbete

Godtagbar
God
Utvecklad
Aspekt 1
Genomföra teknik-utvecklings- och konstruktions-arbeten (alla delar i arbetet finns med)
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller
Ny aspekt
Formulera och välja handlings-alternativ (loggboksanteckningar)
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer (skisser och ritningar)
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: