👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2018-03-22 11:15 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
I det här området inom biologiämnet kommer du att få lära dig mer om människokroppens uppbyggnad, hur vi ser ut på insidan och hur våra organ fungerar tillsammans.
Grundskola 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismerna som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ som tillsammans blir en hel människa.

Innehåll

Jag delade detta området i 5 delar: 

Att vara människa

Hud, skelett och muskler

Blodets sammansättning och blod omloppet

Mat och matspjälknings organen

Andning och andnings organen 

 

Du ska ha genomgångar (var närvarande och aktiv på lektionerna), tilta på filmer som rekommenderas och söka fakta själv för att kunna: 

 
 
          *  Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt                        förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning,
            Antibiotika och resistenta bakterier.                               
          *   Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan                och andra organismer.
          *   Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga                sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
          *   Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och                    etiska frågor som tekniken väcker.
Allmänt i biologi ska du kunna 
  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  • Källkritisk granska och argumentera  information du möter i olika källor.

 

Uppgifter

  • Del 1 och 2

Matriser

Bi
Matris för biologi - människokroppen.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. . .
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet.
Dra slutsats av dina resultat
Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor.
Använda utrustningen på ett säkert sätt
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera dina undersökningar
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.