Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och språket

Skapad 2018-03-22 11:24 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Du kommer att arbeta med "Människan och språket" under några veckor. Syftet är att du ska lära dig hur vi fick vårt språk och dess utveckling.

Innehåll

 

 

                                            

 

 

                                  

 

Maserskolan

 

Pedagogisk planering

 

Delmoment: ”Människan och språket” Språkhistoria

 

År: 9

 

 

 

Beskrivning av arbetsområdet:

 

 Du kommer att arbeta med ”människan och språket” under några veckor. Hur har vi fått vårt språk? Du ska läsa och lära dig om vårt svenska språks historia

 

 

 

Arbetsområdets mål:

 

(Vad eleven ska ha lärt sig)

 

Du ska veta vårt svenska språks historia och du ska förstå att språket används på olika sätt i olika sociala sammanhang och miljöer.

 

 

 

Arbetsområdets innehåll:  

 

(Vilket innehåll? Hur ska vi arbeta? Tidsperiod för arbetet)

 

Du ska läsa och svara på frågor från Faktaboken Arena. Du kommer även att få titta på Värsta språket ett språkprogram med Fredrik Lindström. Du kommer att arbeta med detta i några veckor.

 

 

 

Examination:

 

(Vad ska examineras? Hur ska momentet examineras? När ska momentet examineras?)

 

Din kunskap examineras genom det du skriver i din skrivbok.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för nivå E-A

 

(Kriterier kopplade/matris kopplat till arbetsområdets mål)

 

E nivå. Svara utförligt med din bästa svenska på frågorna 1-25 i din skrivbok

 

C-A nivå. Du ska svara på frågeställningar där du motiverar och argumenterar för dina åsikter och kunskaper kring vårt svenska språk.

 

 

 

 

 

Ur Lgr 11 Läroplan för grundskolan, centralt innehåll för årskurs 7-9

 

(Arbetsområdet behandlar följande delar ur det centrala innehållet.)

 

(Ämne)

 

Nya ord i språket, till exempel låneord

 

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang med vem och med vilket syfte man kommunicerar

 

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: