Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula 5

Skapad 2018-03-22 12:52 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar utifrån boken Prima Formula 5. Den är uppdelad i sex kapitel. I början av varje kapitel finns en grundkurs, där lär vi oss grunderna för arbetsområdet. I slutet av grundkursen finns en diagnos som testar vad eleven kommer ihåg från kapitlet. Efter diagnosen följer två spår. I spår 1 har eleven möjlighet att repetera sådant som han/hon tyckte var svårt eller behöver träna mer på. I spår 2 har eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Matriser

Ma
Procent och bråk

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och få stöd med.
Godtagbara kunskaper
Det här kan du med lite hjälp från lärare och/eller klasskamrater.
Mer än godtagbara kunskaper
Det här kan du och du klarar av att göra det mesta på egen hand efter instruktioner från lärare.
Förklara samband mellan bråk och procent
T.ex. 1/2 = 50%, 1/4 = 25%
Beräkna procenten av det hela
T.ex. 1% av 200 20 % 200
Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar
T.ex. Ett par byxor kostar 500kr. Vilket blir det nya priset om a) priset sänks med 25%? b) priset höjs med 30%?
Använda strategier vid problemlösning
Begrepp
Hundradel Procent Rabatt (rea)

Ma
Sannolikhet och bråk

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och få stöd med.
Godtagbara kunskaper
Det här kan du med lite hjälp från lärare och/eller klasskamrater.
Mer än godtagbara kunskaper
Det här kan du och du klarar av att göra det mesta på egen hand efter instruktioner från lärare.
Se möjliga utfall och beräkna sannolikhet
Se samband mellan bråk-decimaltal-procent och sannolikhet
Addera och förkorta bråk
Beräkna sannolikhet för olika summor
T.ex. Du har två tärningar. Hur stor är sannolikheten att tärningarna visar summan 2?
Använda strategier vid problemlösning
Begrepp
Sannolikhet (P) Utfall

Ma
Diagram och lägesmått

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och få stöd med.
Godtagbara kunskaper
Det här kan du med lite hjälp från lärare och/eller klasskamrater.
Mer än godtagbara kunskaper
Det här kan du och du klarar av att göra det mesta på egen hand efter instruktioner från lärare.
Använda frekvenstabell och diagram
Se samband mellan medelvärde och andra begrepp
Använda lägesmåtten typvärde, median och medelvärde
Använda frekvenstabeller och medelvärde
Använda strategier vid problemlösning
Begrepp
Frekvenstabell Cirkeldiagram Stapeldiagram Linjediagram Stolpdiagram Lägesmått Typvärde Median Medelvärde (genomsnitt)

Ma
Koordinater och proportionalitet

Ej godtagbara kunskaper
Det här behöver du träna mer på och få stöd med.
Godtagbara kunskaper
Det här kan du med lite hjälp från lärare och/eller klasskamrater.
Mer än godtagbara kunskaper
Det här kan du och du klarar av att göra det mesta på egen hand efter instruktioner från lärare.
Uppskatta temperatur och använda negativa tal
Avläsa kartor och koordinatsystem
Avläsa grafer och proportionella samband
Använda strategier vid problemlösning
T.ex. Vilket tal ska stå på linjen? -40 -36 -29 _______ -6 10
Begrepp
Negativa tal Koordinatsystem Koordinater x-axel, y-axel origo kvadrant graf proportionalitet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: