Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ARV - GEN - DNA och BIOTEKNIK

Skapad 2018-03-22 13:10 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Biologi
VEM ÄR DU? Är du mest lik din mor, far eller syskon? Det är generna som i hög grad avgör vem du är och vem du blir, till exempel ditt utseende, egenskaperna du har och även risken att du drabbas av vissa sjukdomar. Redan i den befruktade äggcellen fanns all information om hur just du skulle utvecklas. Modern bioteknik och genteknik kan bidra till att förebygga och bättre behandla många sjukdomar. Det går också att ge växter och djur helt nya egenskaper, men är detta utan riskModern bioteknik och genteknik kan bidra till att förebygga och bättre behandla många sjukdomar. Det går också att ge växter och djur helt nya egenskaper, men är detta utan risk?

Innehåll

 

MÅL

Efter avslutad område, ska du kunna:

 • förstå och förklara att generna är programkod för proteiner och för arvet vidare
 • Beskriva genetiska likheter och skillnader mellan människor och andra djur
 • Hur genteknik kan användas för att behandla sjukdomar, och diskutera etiska frågor i samband med gentester
 • Beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter, djur och mikroorganismer
 • Förklara skillnaden mellan gammal och ny bioteknologi
 • Beskriva hur organismer kan ges helt nya egenskaper med hjälp av genteknik, och diskutera de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken
 • Begrepp som hör till området (din anteckning och classroom biologi)

ARBETSFORMER 

 • Vi kommer att ha genomgångar där du förväntas delta aktivt 
 • Du kommer att läsa/lyssna på texter som hör till området genetik, genteknik och bioteknik
 • Vi kommer att titta på dokumentärfilm som rör genetik och genteknik
 • Du kommer att göra undersökningar utifrån anvisning och utifrån egna planering

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerlig under lektion

Till bedömningsunderlag hör:

 • Diskussioner gällande arbetsområdet
 • Laborationsrapport
 • Uppgift genetik lämnas senaste V20
 • Grupparbete "Genteknikern" presenteras 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: