Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

magnetism 8B

Skapad 2018-03-22 13:52 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Teknik Fysik
Vi kommer att lära oss om magneter, magnetism, elektromagneter och induktion. Vi kommer undersöka hur en elmotor, transformator och generator fungerar. Vi lära oss mer om begreppet energi och tar ställning i frågor som rör energiförsörjning.

Innehåll

Centrala begrepp

 • Magnetfält
 • Nordpol och sydpol
 • Repellera och attrahera
 • Elektromagnet
 • Elmotor
 • Induktion
 • Generator
 • Transformator

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

Fysik

 • Beskriva, förklara och använda de centrala begreppen, modellerna och teorierna
 • Genomföra och planera undersökningar 
 • Skriva laborationsrapporter och då kunna formulera hypotes, resultat och slutsats

Teknik

 • Beskriva och förklara hur tekniska lösningar inom avsnittet fungerar
 • Genomföra konstruktioner inom avsnittet

Planering

V.15: induktion, Elektromagnet

v.16: Generator, elmotor

 

Uppgifter

 • Laboration v.15

 • Begrepp

 • Laboration v.16

 • Elmotorn

 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: