Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag

Skapad 2018-03-22 14:33 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hur jag utvecklarmina förmågor tillsammans med andra!

Innehåll

På avdelningen Ekorren jobbar vi varje år med temat Jag som grund.

Det är för att barnen ska ges möjlighet att utveckla och stärka sin egen identitet.

Det är för att barnen ska hitta sina inneboende kvaliteter och få en positiv självbild.

Det är för att barnen behöver kunskap om sig själv.

Kroppen: Vad kroppsdelarna heter.

                Hur kroppen fungerar.

                Hur jag tar hand om kroppen.

Familjen: Vilka som finns i min familj.

                Var bor jag? 

                Vad heter mina familjemedlemmar?

Barnen ska upptäcka och bli medvetna om vad de är bra på.

Barnen ska upptäcka och bli medvetna om att de lär sig saker.

Barnen ska bli delaktiga i planeringen om vad de vill lära sig.

Barnen ska utveckla sin sociala förmåga och fungera tillsammans med vuxna och kamrater på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: