Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modernismen

Skapad 2018-03-22 15:02 i Vistaskolan Huddinge
På den mest grundläggande nivån kan modernism beskrivas som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och graden av självmedvetenhet, karakteriserad av avvikelser från samhällets normer.
Grundskola 9 Bild Historia
Modernism som filosofi uppmanade till en omvärdering av varje aspekt inom existensen, med målet att hitta det som "höll tillbaka" social utveckling och att ersätta detta med nya, progressiva och därför bättre, sätt att uppnå hög grad av självmedvetenhet i upplevelsen. På den mest grundläggande nivån kan modernism beskrivas som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och graden av självmedvetenhet, karakteriserad av avvikelser från samhällets normer. Eleverna ska skaffa en grundläggande kunskap om modernismen inom konst och de olika inriktningar.

Innehåll

Syftet är att eleverna ska kunna beskriva modernismen som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och graden av självmedvetenhet, karakteriserad av avvikelser från samhällets normer och nämna olika inriktningar och vad de innebär.

Vad ska vi arbeta med?

Beskriva olika typer av modernismens riktningar genom text. Eleverna tittar på olika typer av konstverk genomgång med helklass om historia och samhället på 1800-talet. De ska sen söka själva och läsa om de olika stilar efter en och då fundera på hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar. Eleverna ska få också möjlighet att öva på ämnesspecifika begrepp.

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder med en gemensam genomgång kring modernism där vi pratar om drag inom några av de största ismerna. Utifrån genomgången funderar du på vad du vill skriva om och söker i böcker och internet mer med syftet att fördjupa sina kunskaper inom en viss -ism. Genomgången samt beskrivning av uppgifterna finns i google classroom.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du väljer själv vilken eller vilka ismer du vill fördjupa dig inom utifrån modernism.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Hi Bl
Modernismen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: