Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema samhället

Skapad 2018-03-22 15:23 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Under temat får eleverna lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur lätt de själva kan vara med och bidra och vad demokrati är. Eleverna får träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur beslut fattas i grupp.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

Detta ska du lära dig:

 

 • Hur ett samhälle är uppbyggt.
 • Samhällets viktiga funktioner.
 • Hur demokratiska beslut fattas.

 

Så här ska vi arbeta:

 • Titta på bilder på olika samhällen och hur de är uppbyggda.
 • Bygga ett eget samhälle och gemensamt komma fram till vad samhället ska innehålla.
 • Bestämma vad stadens tomma lokal ska användas till genom en gemensam och demokratisk beslutsprocess.
 • Vi kommer att leka lekar för att känna på demokrati och diktatur.
 • Skapa partier som eleverna får argumentera för och emot och sedan rösta på.

 

Så här blir du bedömd:

 

 • Du ritar och bygger ett samhälle tillsammans med dina klasskompisar.
 • Du är aktiv och deltar i diskussioner om den tomma lokalen.
 • Du deltar i lekar.
 • Du skapar tillsammans med klasskompisar ett parti och argumenterar för partiet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: