Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkus- idrott och hälsa

Skapad 2018-03-22 16:05 i Hedeskolan Tanum
CIRKUS
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med att skapa en cirkusföreställning tillsammans. Du som elev kommer få vara delaktig i val av innehåll och planering.

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Eleven deltar i lekar, spel och idrotter och utvecklar sin förmåga att anpassa sina rörelser i de grovmotoriska grundformerna.
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Förankring i läroplanens första och andra kapitel

Centralt innehåll

Arbetsformer

 • Diskussion med eleverna. 
 • Genom olika övningar tränar eleverna motoriska grundformer, till exempel hoppa, klättra, rulla, stödja och springa m.m.
 • Lekar med lättare regler och rörelse till musik.
 • Planera och genomföra olika övningar med sina kamrater.

Bedömning

Jag ser på din förmåga att:

 • delta i lekar, spel och idrotter.
 • samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.

Dokumentation

Vi dokumenterar elevernas förmågor genom att:

 • Observerationer
 • Diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: