Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad, Värderingsfrågor

Skapad 2018-03-23 08:30 i Lärvux Öckerö
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Kommunikation om relationer, kärlek och sexualitet

Innehåll

Mål

Att eleven får kunskap att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Att få en förståelse och redskap att påverka sitt välbefinnande.

Att få en förståelse hur de digitala föremålen kan påverka relationer.

 

Syfte

Syftet är att utveckla sina kunskaper om relationer, kärlek och sexualitet. Genom undervisningen ges möjlighet att tolka, beskriva och påverka sin verklighet i vardagen samt få kunskap i orsak och verkan för sina handlingar. Syftet med undervisningen är också att få en förståelse hur digitala verktyg kan påverka våra relationer.

 

Genomförande

Faktaböcker

Besöka bibliotek

App - Privatliv

Diskussioner - om känslor, värderingsfrågor.

Utbyta erfarenheter (anpassning efter elevens förmågor)

Filmer - SLI

Film - Hur barn blir till.

Fakta - Hur ser kroppen ut, man och kvinna.

Både enskild  undervisning samt grupparbeten.

Använder Digitala verktyg -  Ipad, dator, projektor.

 

Bedömning

Kunskapskrav på fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar).

* Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om relationer, kärlek och sexualitet.

* Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att lösa situationer i vardagen.

* Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

* Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Människokroppens olika delar och deras funktioner.
    NAO  -
  • Hygien och hälsovård, till exempel smittspridning.
    NAO  -
  • Människors sexualitet, lust och relationer.
    NAO  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: