Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i Matematik klass 1 vt 2018

Skapad 2018-03-23 10:01 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Grundskola 1 Matematik
Grundläggande förståelse för addition, subtraktion, klockan, längd och vikt.

Innehåll

Mål 1: Att eleven behärskar addition och subtraktion 0-20

Vilket innebär:
Att jag kan räknesätten addition och subtraktion 0-20.
Att jag förstår att addition och subtraktion hör ihop.
Att jag får lära mig att lösa textuppgifter med addition och subtraktion.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att de kan addition och subtraktion.
Att eleven visar förståelse för att addition och subtraktion hör ihop.
Att eleven förstår hur man läser och räknar ut en textuppgift.

 

Mål 2: Att eleven kan jämföra vikt och längd

Vilket innebär:
Att jag kan tala om vilket som väger mest och minst.
Att jag kan mäta med en linjal och rita linjer.
Att jag vet att kg betyder kilogram.
Att jag vet vad en centimeter är.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att de kan jämföra vikter.
Att eleven förstår hur man använder en linjal och hur långt en cm är.

 

Mål 3: Att eleven delvis behärskar klockan

Vilket innebär:
Att jag kan hel och halvtimme.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt klockans hela och halva timmar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: