Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i fysik (Elektricitet) för 7C

Skapad 2018-03-23 10:28 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Fysik
- Vi lär oss för livet! - Varför slår blixtar ofta ner i höga byggnader? - Vad händer om du skruvar ut en lampa i julgransbelysningen? Varför blir det så? - Vi har fler och fler elektriska apparater i våra hem. Hur ska vi lösa det ökade behovet av elektricitet i framtiden?

Innehåll

Kapitel 2 (Fysikboken Spektrum): ELEKTRICITET

Kunskapsmål

Här får du lära dig

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning , ström och resistans
 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
 • hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
 • hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
 • hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor.

Undervisning/Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att:

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång. Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper på muntligt, skriftligt och praktiskt sätt genom att

 • svara på frågor muntligt, skriftligt, genom Kahoot och delta i diskussioner,
 • genomföra laborationer och skriva labbrapport 
 • visa dina kunskaper på ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet,miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Laborationer
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera mer utvecklade frågeställningar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra och dra slutsatser ( det du har gjort i labbrapporten)
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till begrepp, kunskaper och fakta
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till begrepp, kunskaper och fakta
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till begrepp, kunskaper och fakta
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Koppla till vardagslivet
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och magnetism och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och magnetism och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och magnetism och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: