Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-03-23 10:56 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vattnets faser och olika blandningar.

Innehåll

Undervisning

Ha genomgångar om vatten, dess olika former och vad som kan lösas och renas samt hur vatten kommer till kranen.

Dokumentera, rita och diskutera om vattnets faser och hur de går mellan varandra. Vad som löser sig i vatten och inte. Hur man kan rena vatten från vissa saker och hur vattnet kommer till vår kran. Hur vattnets kretslopp går runt.

De ska även få genomföra hur man kan rena och vattnets former.

 

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

Du kan nämna vattnets faser och vattnets kretslopp. Vad som inte går att rena och går att rena.  

Du är delaktig i uppgifterna som ni fått att göra. Du har skrivit och gjort de uppgifter i par eller själv. 

Du har varit med i diskussionerna och varit aktiv på lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: