Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykelanalys "light"

Skapad 2018-03-23 11:55 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Ett företag som skall tillverka något vill oftast göra en livscykelanalys. Det för att kontrollera hur deras produkt påverkar miljön i ett helhetsperspektiv...

Innehåll

Beskrivning

"Slit och släng samhället", är det trasigt köper vi nytt. Är det inte tillräckligt snyggt, modernt, tekniskt framskridet så köper vi nytt. Saker och ting värderas inte lika tungt som förr i tiden och produkter tillverkas som aldrig förr. Men vilka material innehåller egentligen en tandborste (exempel). Vilka olika miljöresurser har använts för att denna framställan. Vilka olika steg behövs för att du skall kunna hålla den där flashiga, färgglada, mjuka tandborsten du använder varje morgon. 

 

Syftet

Syftet med uppgiften är att skapa en medvetenhet om all den energi som krävs för att framställa en produkt. Från litet gruskorn till färdig produkt. Vilka delar i en produkts livscykel är som mest kritiskt när det kommer till miljöpåverkan, hur påverkar det våra naturresurser. I samma veva skall du även skapa en kunskap och medvetenhet om produktion och framställan och hur det ur ett historiskt perspektiv har utvecklats till att bli den produkt vi använder oss av i dag. 

 

Mål

Du skall ha kunskap om en produkts livscykel från början till färdig produkt, hur den framställs och tillverkas, vilka naturtillgångar som behöver ge vika och hur den över tid tekniskt har förändrats till att bli den produkt vi använder i dag. 

Du skall genom ett historiskt perspektiv också kunna dra paralleller om en möjlig utveckling för framtiden. Vilka förutsägelser gör du inför framtida utveckling och vilken form av utveckling ser du att produkten möjligen skulle kunna behöva göra. (tänk hållbart) Du skall vara medveten om att du kan göra aktiva val vid konsumtion för att göra ett hållbart val. 

 

Hur gör du då

Du arbetar tillsammans i grupp och använder dig av alla möjliga källor du kan finna. Kanske finns det massor av information på nätet som du kan använda. Men du kan också behöva ta kontakt med olika företag som på något sätt står bakom produktionen. 

Du tar reda på vilka naturtillgångar som behövs och hur man använder sig av dessa för att skapa olika typer av material som er produkt innehåller/är byggd av. Du tar reda på processen, hur gör man denna tandborste från minsta lilla partikel till färdig produkt. Hur ser fabrikstillverkningen ut och hur levereras den till ditt handfat. Du tar reda på miljöpåverkan, både vid framställning och produktion.

Du tar reda på hur din produkt har förändrats över tid, varför den har förändrats så och funderar över om det kanske behöver förbättras ytterligare. Hur kan din produkt komma att se ut i framtiden när den har anpassats ytterligare. 

Du skall redovisa detta inför resten av klassen. Ju fler produkter vi blir medvetna om desto bättre. En muntlig presentation med olika exempel, bilder, filmer etc. Allt som behövs för att det skall bli så intressant som möjligt. 

 

Vad bedömer jag då

Har du koll på följande?

Hur en råvara bearbetas från första början till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process,

Hur tekniska lösningar har förändrats genom tid för att anpassas till dagliga behov. 

Hur man kan återvinna och återanvända material i olika tillverkningsprocesser.

Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter,

Kan du föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan du föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kan du undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med  användning av ämnesspecifika begrepp beskriva för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

För du underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: