Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt om kring oss

Skapad 2018-03-23 16:34 i Fårdala skola Tyresö
Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna: förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar". ge exempel på några grundämnen. berätta om ämnens tre faser. ge exempel på en kemisk reaktion. ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten. veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen. ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem. Undervisning Så här kommer vi att jobba med området: Läsa texter och samtala om innehållet. Jobba med uppgifter/frågor på innehållet. Se filmer och söka information på nätet. Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser. Läsa artiklar och andra texter med anknytning till ämnet. Grupparbete om grundämnen.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Ämnen runt om kring oss kan vara en kall jordskorpa varm magma i jordens mitt, hårda metaller eller rinnande vatten. Det kan vara flytande vätska fast granit gas som i en heliumballong. Vi undersöker och diskuterar hur olika ämnen kan reagera med andra ämnen och arbetar med utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

Förklara kolets kretslopp.

Ge exempel på några grundämnen.

Berätta om ämnens tre faser.

Ge exempel på en eller flera  kemisk reaktioner.

Ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten och ämnen som inte löser sig i vatten.

Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

* genomför enkla undersökningar efter en given planering

* tar till dig och använder grundläggande begrepp inom kemi

* hanterar okända kemiska ämnen och utrustning på ett säkert sätt

* samlar på dig kunskaper, beskriver och dokumenterar dina observationer i de olika undersökningarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
    Ke
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: