Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A kap 4

Skapad 2018-03-24 16:23 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Koordinationssystem och proportionalitet Det första avsnittet börjar med att presentera negativa tal. Sedan fortsätter det med koordinatsystem. Kapitlets andra del behandlar koordinatsystem och går sedan över till proportionalitet. Sista avsnittet handlar om hur proportionalitet kan visas med en graf.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Koordinatsystem och proportionalitet

Centrala innehållet:

 • Rationella tal och deras egenskaper
 • Proportionalitet och procent samt deras samband
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • negativa tal
 • koordinatsystem
 • proportionella samband
 • proportionella samband som graf

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar. Till exempel mattekluringar och mattespel.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer arbeta med datorer, bla. Bingel och programmering.
 • Vi kommer arbeta åldersblandat med åk 5-6.

Begrepp:

Positiva tal, negativa tal, koordinatsystem, koordinater, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionalitet och proporttionella samband

Hur kommer vi att bedöma?

 • Eleverna kommer att få matteläxa.
 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.
 • Självbedömning innan kapitlets början och efter.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: