Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp kemi åk 4-5

Skapad 2018-03-24 16:56 i Skyttorps skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om kemin i naturen, vardagen och samhället.

Innehåll

Innehåll och mål - vad ska vi lära oss?

Följande av det centrala innehållet kommer att tas upp under arbetet:

 • Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Matens innehåll och näringsämnens betydelse för hälsan. 
 • Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. 

Efter avslutat arbete ska du:

 • Känna till att olika ämnen och material delas in enligt olika egenskaper, t.ex. ph-värde 
 • Känna till att det bildas nya ämnen vid kemiska reaktioner i t.ex. bakning.
 • Känna till hur man kan konservera och bevara mat både förr i tiden och i nutid.
 • Förstå hur matens innehåll och näringsämnen påverkar hälsan. 

Arbetssätt - hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar av fakta
 • läsa faktatexter
 • se på faktafilmer
 • arbeta laborativt
 • dokumentera vårt arbete i arbetsbok

 

Bedömning - hur kan vi visa vad vi lär oss? 

Du kommer bedömas utifrån:

 • Hur väl du deltar på lektionerna och i laborationer samt undersökningar
 • Ditt sätt att beskriva dina kunskaper av innehållet vi lär oss 
 • Dina dokumentationer av undersökningar i arbetsboken samt dina resonemang i diskussioner 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi Kunskapskrav år 4-6

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Syror och baser
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: