Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-03-25 09:35 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom arbetsområdet.
Grundskola 6 Fysik
Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. Den får lampor att lysa, maten att koka, TV:n att fungera och stereon att låta.

Men all elektricitet går inte i sladdar. Det finns el både i elektriska ålar och i åskan.

Innehåll

Elektricitet

Elektricitet går att använda till många olika saker och den finns överallt omkring oss. I arbetet om elektricitet ska eleverna få lära sig:

 • Skillnaden mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • Att elektronerna finns ytterst i atomen.
 • Att de negativt laddade elektronerna dras till de positva protonerna.
 • Vad en blixt är.
 • Hur en glödlampa fungerar.
 • Vilka ämnen som leder elektrisk ström.
 • Hur" elekricitet" tillverkas

Undervisningens innehåll:

 • eleven ska ha kännedom om hur elektriska kretsar ska kopplas,
 • eleven ska ha kännedom om vilka ämnen som leder elektrisk ström,
 • eleven ska veta hur man handskas med elektriska föremål utan att bli skadad.

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt med att koppla med elektriska komponenter.
 • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Elektricitet

Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan du jämföra hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan du jämföra hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar kan du jämföra hur det hänger ihop med andra saker i fysiken.
Fysikaliska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och visar det genom att ge exempel på och beskriva det med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom det med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom det och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Föra resonemang
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Ge förslag
Du bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: