Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska väsen och sägner

Skapad 2018-03-25 11:29 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer arbeta med naturen och människan genom skönlitteratur, myter och konst. Mer konkret kommer vi att titta närmare på sägner, nordiska väsen och John Bauers bildskatt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska få kännedom om hur människan såg på naturen förr genom att vi samtalar och arbetar med om sägner, nordiska väsen och John Bauers bildskatt.

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:

- Presentera ett väsen i grupp

- Samtala kring sägner och bilder

- Skriva en faktatext om ett väsen, såväl som i grupp som enskilt

- Skriva en berättande text om ett eget väsen

 

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt löser olika uppgifter kopplade till området.

Undervisning och arbetsformer

Vi började med att göra en mindmap med var vi vet, vad vi vill veta och hur vi kan ta reda på det.

 

Det som är skrivit med en svart penna är vad eleverna redan visste, det som är rött eller inringat med en röd penna är det som eleverna vill veta/veta mer om och det som är blått är hur vi enligt eleverna kan ta reda på det

 

Under arbetets gång kommer vi bland annat att:

 • Läsa faktatexter och berättelser.
 • Måla väsen
 • Göra egna väsen av återvunnet material och kopplat till grönflagg
 • Skriva berättandetexter om våra egna väsen
 • Skriva faktatexter i lärpar
 • Skriva en egen faktatext om ett väsen.
 • Kolla på film och göra egna filmer
 • Göra bildanalyser.
 • Diskutera i mindre grupper och i helklass.
 • Eleverna kommer få göra egna filmer om olika väsen.
 • Eleverna kommer få redovisa sina väsen för varandra.
 • Vi kommer spela Kahoot
 • Skriva frågor till fakta texter.
 • Läraren kommer presentera de olika väsen och läsa sägner till varje väsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: