Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala, vinklar och area - Koll på matematik 4b

Skapad 2018-03-25 14:55 i Stugsunds skola Söderhamn
Grundskola 4 Matematik
I detta avsnitt får du lära dig om skala, att förstora och förminska föremål. Du kommer lära dig om olika vinklar, vad de heter, vad de har för egenskaper samt beräkna dessa. Du kommer lära dig vad areabegreppet innebär och hur man uppskattar och beräknar area.

Innehåll

Mål

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor:

 • om skala, att beräkna förstoring och förminskning
 • om räta, spetsiga, trubbiga och raka vinklar
 • att jämföra, uppskatta och beräkna vinklar
 • att jämföra och uppskatta area
 • att mäta och beräkna area

  

Arbetssätt/metod

Vi Vi kommer att arbeta med området genom att:

 • ha genomgångar
 • diskussioner och arbete i helklass och mindre grupper
 • arbeta i Koll på matematik 4b
 • genomföra olika aktiviteter, ex. problemlösningsuppgifter
 • Diagnos


   Bedömning

    Så får du visa dina kunskaper och förmågor:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • ditt bidrag i muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
 • din redovisning och beskrivning av beräkningar och begrepp
 • Diagnosen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skala, vinklar och area - Koll på matematik 4b

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skala
Du har en huvudsaklig förståelse för vad begreppet skala innebär och hur man gör en förstoring och en förminskning av ett föremål. Du kan tolka, beskriva och resonera på ett enkelt sätt.
Du har god förståelse för vad begreppet skala innebär och hur man gör en förstoring och en förminskning av ett föremål. Du visar din kunskap om skala genom att tolka, beskriva och resonera på ett utvecklat sätt.
Vinklar
Du känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel och kan rita dessa. Du gör rimliga uppskattningar av storleken av vinklar.
Du känner igen spetsig, trubbig, rät samt rak vinkel och kan rita dessa. Du gör rimliga uppskattningar av storleken av vinklar. Du gör även korrekta beräkningar av vinklar.
Area
Du använder fungerande metoder för att uppskatta och bestämma area för tvådimensionella figurer, till exempel rektanglar.
Du använder fungerande metoder för att uppskatta och bestämma area för tvådimensionella figurer, till exempel rektanglar. Du visar en utvecklar kunskap om area.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: