Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 6B, Kapitel 2 - Räkning

Skapad 2018-03-25 18:47 i Stadsskogenskolan Alingsås
Mattespanarna 6B, Kapitel 2 - Räkning
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer under några veckor framöver, v.12-15 arbeta med kapitel 2 i mattespanarna. Kapitel Räkning. Viktiga begrepp: decimaltal, decimaler, decimaltecken, avrundning, överslagsberäkning, rimlighet, ekvation, variabel och uttryck.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Se syften nedan

 

Centralt innehåll

Se centralt innehåll nedan

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • avrunda ett decimaltal.
 • utföra en överslagsberäkning och bedöma om svaret är rimligt.
 • teckna en ekvation utifrån en textuppgift samt lösa en enkel ekvation.
 • lösa divisionsuppgifter med decimaltal i täljaren.
 • kunna fortsätta en division som inte går jämt upp genom att sätta till nollor i täljaren.
 • lösa matematiska problem som är kopplade till kapitlet.
 • kunna använda begreppen decimaltal, decimaler, decimaltecken, avrundning, överslagsberäkning, rimlighet, ekvation, variabel och uttryck.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans
 • träna problemlösning enkilt och i par
 • använda oss av datorn och träna på elevspel

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar, framförallt i övningar på Bingel

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 2 - Räkning

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan avrunda tal.
Eleven avrundar enklare decimaltal till närmaste ental. Ex. 14,9 ≈ 15, 38,45 ≈ 38
Eleven avrundar decimaltal på olika sätt.
Eleven avrundar decimaltal och väljer och värderar vad som är lämpligt sätt.
Eleven tolkar ekvationer och återger vad de beskriver.
Eleven avgör om uttryck eller ekvationer stämmer med ett givet sammanhang.
Eleven beskriver innehållet i enklare ekvationer med enklare räknehändelser.
Eleven beskriver innehållet i olika ekvationer med räknehändelser.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven löser ekvationer med alla räknesätt.
Eleven löser enklare ekvationer i välkända och anpassade situationer. Ex. 2 ⋅ a = 12 eller a/3 = 4
Eleven löser ekvationer som är delvis anpassade, men med viss variation. Ex. 2 ⋅ a + 4 = 16
Eleven löser ekvationer med varierade lösningsmetoder i situationer som delvis är nya.
Eleven tecknar en ekvation.
Eleven tecknar enkla ekvationer utifrån ett problem ur ett välkänt sammanhang.
Eleven tecknar relativt väl fungerande ekvationer utifrån problem som är till viss del anpassade.
Eleven tecknar väl fungerande ekvationer utifrån problem i ett nytt sammanhang.
Eleven utför divisioner med decimaltal.
Eleven utför enklare divisioner med decimaltal i täljaren eller där kvoten inte går jämnt ut. Ex. 34,2/3 eller 46/4
Eleven utför divisioner i olika sammanhang med decimaltal i täljaren eller där kvoten inte går jämnt ut.
Eleven räknar överslagsräkning och gör en rimlighetsbedömning.
Eleven gör en överslagsberäkning och rimlighetsbedömning utifrån enklare uttryck. Ex. 2,1 ⋅ 4,8 ≈ 10
Eleven gör överslagsberäkningar och rimlighetsbedömningar i olika sammanhang. Ex. 2,16 ⋅ 12, 881 ≈ 2 ⋅ 13 = 26

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: