Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2018-03-25 19:06 i Ugglums skola Partille
Språkbruk
Grundskola 7 – 9 Svenska
Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Vi är väldigt kreativa när det gäller språket och hittar ständigt på nya ord och nya sätt att bilda meningar. Språket är levande och ändras hela tiden. Det beror på många saker. Människor flyttar och tar med sig sitt språk, vi reser mycket och vi uppfinner nya saker i samhället som måste få namn. (Ur Portal, Läromedel i svenska, Gleerups förlag).

Innehåll

Arbetsgång

 Förberedelser 

Människan och språket (s.230-232)

Vi går igenom människan och språket. Hur ditt språk kan påverka dig själv och din omgivning, både positivt och negativt.
Skillnader mellan talspråk och skriftspråk.
Vilka etiska och moraliska regler som vi och olika medier måste hålla oss till.

Vi ser "Jakten på språket" på sli. 

Ni ska diskutera och svara på frågorna på s.232. Dessa delar ni med mig.

 

Följande arbeta kommer vi göra som pararbete. Ni kommer få önska en av dessa ämnen som du skulle vilja arbeta med.

1. Var kommer alla ord ifrån?
2. Svensk språkhistoria
3. Grannspråk och minoritetsspråk
3. Språk i språket


1. Var kommer alla ord ifrån? (s 233-239)

Hur vi bildar nya ord i svenskan.
Varför det hela tiden kommer nya ord.

Hur sms och sociala media påverkar språket (i tal och skrift).

Låneord, fackord och ord från latin och grekiska.

2. Svensk språkhistoria (s 240-248)
Svenskans ursprung/språkfamiljer.
Vilka språk som påverkat svenskan mest och varför det blivit så.
Hur skrivkonsten förändrats genom århundraden och varför.

3. Grannspråk och minoritetsspråk (s 249-255)
Skillnader och likheter mellan svenska och de nordiska språken.
Mer om vårt lands minoritetsspråk, vilka är de och vilken ställning/status de har i samhället. Hur behandlas de olika språkgrupperna?

4. Språk i språket (256-261)
Vad dialekter är och vilka dialekter vi har i Sverige. Vad är det som skiljer en dialekt från ett språk?
Hur vi kommunicerar beroende på vem vi pratar med.
Svordomar och slang, var kommer det ifrån, samt hur och varför används det?

 

 

 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

  • Pararbetet

Matriser

Sv
Muntlig redovisning

Jag har en bit kvar
-->
-->
-->
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning.
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning. Jag var så pass säker att jag kunde komma ut på sidospår från ämnet utan att förståelsen gick förlorad (berätta en historia, svara på frågor, spontana kommentarer)
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem.
Jag använde ett för tillfället/ämnet ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Sakkunskap/fakta
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del viktig fakta saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet. Publiken fick en del nya kunskaper.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse. Publiken fick flera nya kunskaper.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse. Publiken har fått flera nya kunskaper.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Hjälpmedel
Powerpoint/photostory/ youtube...
Jag använde inte något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel.
Jag använde mig av något hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Jag använde mig av flera hjälpmedel som gjorde presentationen tydligare och mer intressant.
Egna tankar/reflektion
Jag hade inte med några egna tankar eller reflektioner.
Jag försökte reflektera och ha egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet och hade några egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet, gav tydliga exempel på mina egna tankar och kunde dra generella slutsatser.
Röstläge
Jag talade tyst/otydligt.
Jag talade tydligt ibland.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.

Sv
Utvecklingsmatris i SV åk 7-9 SPRÅKBRUK

Basnivå
Grundnivå
Hög nivå
Avancerad nivå
SPRÅKBRUK I NORDEN
Grannspråk. Dialekter. Sociolekter.
  • Sv  7-9
Känner till olika dialekter i Sverige. Nämner de fem nordiska språken.
Känner till olika ord och begrepp i nordiska språk. Kan skillnaden mellan talspråk och skriftspråk Sverige.
Skillnader och likheter mellan de olika nordiska språken. Bokstäver. Redogör för språkträdet.
Lyssnar, läser och förstår enkla texter på norska, danska eller annat nordiskt språk. Uttal. Språkmelodier.
SPRÅKBRUK GENOM TIDERNA
Språkhistoria. Minoritetsspråk.
  • Sv  7-9
Redogör för olika tidsperioder (enkel tidslinje). Nämner några minoritetsspråk i Sverige.
Redogör för lånord och påverkan av handel, religion och krig. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige.
Redogör för böjning och uttal. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige och redogör för deras särställning.
Redogör för och resonerar kring viktiga historiska händelser som varit avgörande för språkets utveckling t ex språkreformer. Känner till alla minoritetsspråk i Sverige och om deras särställning. Redogör för de olika folkgruppernas bakgrund och historia.
LÅNORD
Nya ord i språket.
  • Sv  7-9
Ungdomars nya ord i språket.
Känner till att det finns lånord och arvord.
Redogör för skillnad mellan lånord och arvord.
Redogör för skillnad mellan lånord och arvord. Ger exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: