Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2018-03-25 21:50 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att jobba med material som är ålder anpassad och tillämpad med LPP Vi kommer att fokusera oss på läs,tal,och skrivförmågor,samt grammatik och skriva egna korta berättelser.
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Målet med undervisningen är att du - utvecklar din förmåga att läsa, förstå och analysera fakta texter så att du kan sedan berätta skriftlig med egna ord på modersmålet. - använder modersmålet (kroatiska) som ett medel för din språkutveckling och ditt lärande, - anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - utvecklar färdigheten att uttrycka dig skriftligt på modersmålet (kroatiska).

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Samtala och diskutera innehållet i en grupp och skriva korta sammanfattningar
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor gällande texten
 • Att skriva egen berättelse genom att följa språkliga regler, struktur, innehåll och variation, i pappers- eller digitalform
 • Film tillämpning i undervisning.
 • Att använda rekommendationer från Läslyftet
 • Läsning av olika faktatexter: egen läsning och högläsning, att bekanta sig med texters struktur och språkbruk.

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med välbekanta ämnen samt med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda lämpligt ordförråd i det bosniska språket
 • Att förstå och tolka spanska texter samt att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Att skriva sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler, stavningsregler, ordföljd och interpunktion    
 • Att resonera kring textens innehåll  
 • att producera egna texter                                

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: