Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt

Skapad 2018-03-26 08:55 i Förskolan Freden Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Utflyktsaktiviteter

Innehåll

Var är vi?

Barnen har olika erfarenheter och upplevelser av att upptäcka och utforska miljön.

Vart ska vi?

Barnen ska ges möjlighet att upptäcka miljön i stort såväl som närmiljön.

Syfte

Syftet med utflyktsaktiviteterna är att barnen ska ges möjlighet att upptäcka och utforska miljön.

Hur gör vi?

Vi promenerar i närområdet där vi uppmärksammar det som vi ser och är aktuellt de olika årstiderna. Vi samtalar på samlingar där vi berättar om de vi sett på promenaderna och visar barnen de bilder som tagits vid utflykten. Barnen får själv berätta om vad de upplevt vid utflykten. Vi lyssnar in vad barnen pratar om och tar till oss av det i planeringen och spinner vidare på det.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: