👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt18 - pp - Reklam och ekonomi

Skapad 2018-03-26 09:08 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi arbetar med ekonomin i samhället, reklam och dess påverkan samt skapande av modeller.
Grundskola 4 – 6 Teknik Matematik Bild Hem- och konsumentkunskap Samhällskunskap Svenska
Tänk dig när du får din första lön. Vilken glädje! Men, varför försvinner en del i skatt? Vad används de pengarna till och varför måste det tas från DIN lön? Du som vill inreda din nya lägenhet. Vad ska du då tänka på? Ska du låna pengar på banken, ta det på avbetalning eller spara ihop pengarna? Spara vet du inte om du har tålamodet till för du såg reklam för en ny TV som är på rea just nu! Hur kommer det sig att du alltid blir så frestad av reklamen?

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din...

procedurförmåga

 • använda metoder för beräkningar av skala och area
 • använda olika tekniker och material när du skapar ditt rum
 • omvandla en idé till ett färdigt rum

begreppsliga förmåga

 • förstå och använda begrepp

kommunikativa förmåga

 • presentera ditt rum
 • med skisser och texter planera ditt arbete med rummet
 • uttrycka en åsikt i ekonomiska frågor och resonera med hjälp av argument
 • resonera om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
 • resonera om konsumtion och privatekonomi

analysförmåga

 • förklara och visa på samband inom ekonomi
 • kunna se saker från olika perspektiv

metakognitiva förmåga

 • lösa problem som uppstår när du arbetar med ditt rum
 • motivera val av material och metoder som du använt i skapandet av ditt rum

 

dina kunskaper om...

 • hur ekonomin i hemmet och samhället fungerar
 • reklam och konsumentinformation

 

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig hur ekonomin i hemmet och i vårt samhälle fungerar samt skillnaden mellan reklam och konsumentinformation. I arbetsområdet ingår också ett skapande arbete där du får planera, bygga och inreda ett rum i en skokartong. Detta arbete ska dokumenteras, utvärderas och presenteras. I samband med det praktiska arbetet ska du också göra en budget där du visar dina olika utgifter.

Centrala begrepp:

arbetsgivare, amortering, avbetalning, bidrag, budget, efterfråga, finanser, hushåll, hyra, inflation, inkomst, kredit, kontanter, konsumtion, kretslopp, lån, moms, offentlig sektor, pension, produktion, punktskatt, riksbank, räkning, ränta, svarta pengar, skatt, skuld, spara, tjänster, utbud, utgifter, vara

 

Arbetssätt

Under projektet gång kommer vi att

 • ha lärarledda genomgångar
 • läsa och bearbeta olika texter
 • planera, bygga och inreda ett rum i en skokartong
 • repetera omkrets, area och skala
 • se filmer och arbeta med dem

Detta kommer att bedömas

I ett skriftligt prov tisdag vecka 17

din förmåga att

 • förstå och använda begrepp 
 • uttrycka en åsikt i ekonomiska frågor och resonera med hjälp av argument
 • resonera om konsumtion och privatekonomi
 • förklara och visa på samband inom ekonomi
 • kunna se saker från olika perspektiv

dina kunskaper om

 • hur ekonomin i hemmet och samhället fungerar

Ditt praktiska arbete under veckorna 15-19

din förmåga att... 

 • omvandla en idé till ett färdigt rum
 • visa med hjälp av skisser och/eller texter hur du har tänkt i arbetet med ditt rum
 • använda olika tekniker och material när du skapar ditt rum
 • lösa problem som uppstår när du arbetar med ditt rum
 • presentera ditt rum
 • motivera val av material och metoder som du använt i skapandet av ditt rum

Rummen ska presenteras onsdag vecka 19  

 I en inlämningsuppgift vecka 21

din förmåga att

 • att resonera om skillnader mellan reklam och konsumentinformation

Du tilldelas en produkt och din uppgift är att skriva en informationstext om den samt göra reklam för den. Du ska även kunna resonera kring skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.  

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  A 6
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Sv Ma Sh Tk Hkk Bl
Vt18 - pp - Reklam och ekonomi

Samhällets ekonomi

----------->
----------->
----------->
----------->
Kunskaper och samband
 • Hkk  A 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har grundläggande kunskaper om hur ekonomi i hem och samhälle fungerar.
Jag har grundläggande kunskaper om hur ekonomi i hem och samhälle fungerar. Jag visar det i några olika uppgifter om ekonomi genom att ange få orsaker/förslag. Något av mina svar förtydligas med hjälp av fakta.
Jag har goda kunskaper om hur ekonomi i hem och samhälle fungerar. Jag visar det i några olika uppgifter om ekonomi genom att ange några orsaker/förslag. Några av mina svar förklaras på ett utvecklat sätt med hjälp av exempel och fakta.
Jag har mycketgoda kunskaper om hur ekonomi i hem och samhälle fungerar. Jag visar det i några olika uppgifter om ekonomi genom att ange flera orsaker/förslag. Flera av mina svar förklaras på ett välutvecklat sätt med hjälp av exempel och fakta.
Använder begrepp
 • Sh  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan ekonomiska begrepp.
Jag kan några ekonomiska begrepp och visar det genom att kunna para ihop begrepp med förklaringar.
Jag kan flera ekonomiska begrepp och visar det bland annat genom att använda rätt begrepp i en lucktext.
Jag kan många ekonomiska begrepp och visar det bland annat genom att formulera egna förklaringar.

Mitt nya rum

----------->
----------->
----------->
----------->
Utforma modeller
 • Tk  A 6
 • Bl  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan skapa en enkel modell.
Jag kan med viss hjälp använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa en enkel modell. Min inredning är enkelt konstruerad.
Jag kan på ett varierat sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa en utvecklad modell. Min inredning är enkelt konstruerad men innehåller några detaljer.
Jag kan på ett varierat och idérikt sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa en välutvecklad modell. Min inredning är noggrann och detaljrikt konstruerad.
Välja arbetsmetoder
 • Tk  A 6
 • Bl  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan välja arbetssätt, material och verktyg som gör att arbetet leder framåt.
Jag behöver hjälp för att välja arbetssätt, material och verktyg som gör att arbetet leder framåt.
Jag kan välja material, verktyg och arbetssätt som efter lite bearbetning gör att arbetet leder framåt
Jag kan välja material, verktyg och arbetssätt som gör att arbetet leder framåt.
Presentera arbetet
 • Bl  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan presentera mitt rum.
Jag behöver hjälp för att presentera mitt rum. Min presentation är kortfattad och enkel.
Jag kan presentera mitt rum. Min presentation är utvecklad och innehåller några detaljer.
Jag kan presentera mitt rum på ett säkert sätt. Min presentation är välutvecklad och innehåller flera detaljer.
Dokumentera arbetet
Dokumentationen är din moodboard, listor och uträkningar.
 • Tk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan göra en enkel dokumentation av mitt arbete.
Jag kan göra en enkel dokumentation av mitt arbete. Min dokumentation visar till viss del hur modellen ska se ut men det kan saknas viktiga detaljer. Man kan använda min dokumentation för att göra delar av min modell.
Jag kan göra en utvecklad dokumentation av mitt arbete. Min dokumentation behöver kompletteras något for att tydligt visa hur modellen ska se ut. Man kan använda min dokumentation för att göra min modell.
Jag kan göra en välutvecklad dokumentation av mitt arbete. Min dokumentation visar tydligt med hjälp av t.ex. olika vyer och mått hur modellen ska se ut. Man kan använda min dokumentation för att göra min modell.

Reklam och information

----------->
----------->
----------->
----------->
Resonera om reklam och konsumentinformation
 • Hkk  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan resonera om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Jag visar det genom att ange en skillnad.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om skillnader mellan reklam och konsumentinformation. Jag visar det genom att ange minst två skillnader och minst en förtydligas med fakta eller exempel.
Jag kan på välutvecklat sätt resonera om skillnaden mellan reklam och konsumentinformation. Jag visar det genom att använda minst 3 skillnader och minst två förtydligas med hjälp av fakta eller exempel.
Skapa reklam- och konsumtioninformation
 • Bl  A 6
 • Sv  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan skapa reklam- och konsumentinformation.
Jag kan med viss hjälp skapa enkel reklam- och konsumentinformation. Reklamens och konsumentinformationens budskap är inte helt tydligt.
Jag kan skapa utvecklad reklam- och konsumentinformation. Jag visar det genom att använda någon av reklamstrategierna när jag skapar min reklam. Budskapet är tydligt både i reklamen och konsumentinformationen.
Jag kan skapa välutvecklad reklam- och konsumentinformation. Jag visar det genom att använda någon av reklamstrategierna på ett idérikt sätt när jag skapar min reklam. Budskapet är mycket tydligt i både reklamen och konsumentinformationen.