Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El libro de mí

Skapad 2018-03-26 09:09 i Kärlekens skola Halmstad
Skriva om dig själv som om du vore född i ett u-land
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du ska skriva en bok om dig själv med hjälp av stödord

Innehåll

Du måste använda dig av följande tempus minst en gång vardera

  • Perfekt(har gjort något)- El mejor vilje de mi vida
  • Gerundium(håller på att göra någonting)- Tiempo Libre, ser hoven hoy
  • Presens(göra någonting)
  • Futurum(ska göra någonting)-mi futuro

Redovisning

Skriftlig inlämning samt muntlig framställning i mindre grupper.

Uppgifter

  • El libro de mí

Matriser

M2
Bedömningsmatris för muntlig och skriftlig framställning i spanska

Skrivuppgift

Behöver förbättras
E
C
A
Innehåll
Du kan skriva enstaka fraser. Du har svårigheter att hålla dig till ämnet
Du kan skriva en kort och mycket enkel text. Du håller dig till ämnet
Du skriver en sammanhängande och intressant text
Du har gjort något eget av texten. Dispositionen är genomtänkt
Språk
De flesta ord fraser hade en spanjor förstått
En spanjor hade förstått din text
Ditt språk är varierat och du klarar av att lösa språkliga problem
Ditt språk är varierat samt har flyt och finnes
Språkriktighet
Du gör förstörande språkfel, dvs. fel som förstör kommunikationen
Du gör några störande verb fel
Du har rätt på de flesta verbformerna
Ditt språk är så gott som felfritt
Ordförråd
Du har begränsat ordförråd, dvs. du saknar ord för att säga det du vill
Du har ett basordförråd som råcker till vardagssituationer
Du uppvisar ett stort ordförråd
Du uppvisar ett mycket stort ordförråd

Muntlig framställning

Behöver förbättras
E
C
A
Uttal
Flertal ord uttalas fel
En del ord uttalas fel
Du har ett gott uttal och godtagbar intonation
Du har bra uttal och intonation
Samtal
Du svarar väldigt kortfatat på frågor
Du svarar kortfatat på frågor och är aktiv i samtalet
Du är aktiv i samtalet och ger längre sammanhengande svar. Du har några strategier för att lösa språkliga problem
Du är aktiv i samtalet, kommer med egna inlägg och driver samtalet framåt. Du svarar utförligt och engagerat. Du kan men hjälp av olika strategier lösa språkliga problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: