Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: 1700- och 1800-talets Sverige

Skapad 2018-03-26 09:29 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Historia
På vilka sätt har 1700-talet och 1800-talets förändringar haft betydelse för Sverige idag?

Innehåll

Mål för arbetsområdetMålet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • makten ändrades mellan kungar och riksdag under den aktuella tiden, vad det berodde på och konsekvenser av det
 • jordbruken förändras och konsekvenser av det
 • industrialiseringen börjar i Sverige och konsekvenser för landet och enskilda människor
 • transportmedlen utvecklades och förändrades och konsekvenser av det
 • de olika regenterna var olika varandra, vad berodde på och hur det märktes i samhället samt för den enskilda människan
 • de olika vetenskapsmännen spelade en stor roll i samhället då och idag
 • livet kunde se olika ut beroende på var man levde och vilken samhällsklass man tillhörde

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målenDu kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa texter och bearbeta tillsammans
 • Veckans begrepp
 • Enskilda uppgifter kopplade till målen för arbetsområdet (som bearbetas genom EPA)
 • Uppgifter kopplade till Bedömningsstödet i historia
 •  Resonera kring historiska spår
 • Resonera kring historiska källor och hur de olika regenterna framställs
 •  Resonera kring skillnader mellan de olika samhällsklassernas levnadsvillkor
 •  Skriftligt prov
 • Läsa modelltexter och resonera kring svar på olika nivåer
 • Vad symboliserar god kvalité på olika uppgifter. 
 • Resonerande uppgift kring målet: På vilket sätt har förändringarna under 1700- och 1800-talet haft betydelse för Sverige idag?

 

 

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Resonera kring modellsvar/modelltexter
 • Exit Tickets som sparas
 • Resonerande uppgift kring målet: På vilket sätt har förändringarna under 1700- och 1800-talet haft betydelse för Sverige idag?
 • Resultat kopplat till Bedömningsstödet i historia. 
 • Skriftligt prov
 • Enskilda uppgifter kopplade till de olika målen
 • Din delaktighet i gemensamma samtal och EPA-diskussioner i klassrummet.. 
 •  

 

Källor vi kommer att använda

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Historiabok PULS år 4-6
 • Historia 4-6 Tid att minnas
 • Filmer: Frihetstiden och Gustav III del 1, Gustav III- En tid av revolution och reformer, Frihetstiden I - Potatis, siden och mycket mer, Frihetstiden II - Några svenska snillen  

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: