Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering matematik 7GH

Skapad 2018-03-26 10:29 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 Matematik
Här kommer en grovplanering i matematik för vecka 13-22 (med reservation för eventuella ändringar).

Innehåll


Vecka 13 - GEOMETRI

·       Cirkelns omkrets sid. 96-97

·       Area sid. 98-99

·       Arean av sammansatta figurer sid. 100-102

 

Vecka 14 – PÅSKLOV

Vecka 15 - GEOMETRI

·       Enheter för längd och area sid. 102-104

·       Repetition omkrets, area, enheter. Träna mera sid. 117-118 (kap. 3.3 - 3.5).

·       PROV

 

Vecka 16 - GEOMETRI

·       Skala sid. 105-107

·       Symmetri sid. 108-109

·       Träna mera sid. 118 (kap. 3.6 - 3.7)

 

Vecka 17 – TAL I BRÅKFORM

·       Bråkform och blandad form sid. 126-127

·       Förlänga och förkorta bråk sid. 128-129

 

Vecka 18 – TAL I BRÅKFORM

·       Bråkform och decimalform sid. 130-131

·       Addition och subtraktion med bråk

Vecka 19 - TAL I BRKFORM

·       Multiplikation med bråk

·       Repetition. Träna mera sid. 152-153 (kap 4.1 - 4.5)

·       PROV


 

Vecka 20 – PROCENT

·       Tal i procentform sid. 136-137

·       Beräkna delen sid. 138-139

·       Beräkna det nya värdet sid. 140-141

 

Vecka 21 – PROCENT

·       Beräkna andelen sid. 142-143

·       Beräkna andelen vid förändring sid 144

·       Beräkna det hela sid. 145

 

Vecka 22 – PROCENT

·       Repetition. Träna mera sid. 153-154 (kap. 4.6 - 4.9)

PROV

Matriser

Ma
Procent

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Visar grundläggande förståelse för procent på enklare uppgifter
Visar god förståelse för procent och visar det bla genom att lösa olika frågeställningar kopplade till procent
Visar mycket god förståelse för procent genom att dessutom lösa uppgifter med flera förändringar
Metod
Beräkna delen/nytt värde
Har någon fungerande metod för att beräkna delen
Visar säkerhet vid lösning av uppgifter där delen efterfrågas. Anpassar metod utifrån uppgift samt tillgång till hjälpmedel
Använder förändringsfaktor för att beräkna nytt värde
Metod
Beräkna andelen i procent
Beräknar andelen i procent till enkla frågeställningar och/eller vid förändringar
Räknar ut olika slags förändringar och jämförelser i procent
Beräknar och använder med säkerhet förändringsfaktor
Metod
Beräkna det hela
Har någon fungerande metod för att beräkna det hela.
Beräknar helheten både med och utan räknehjälpmedel och kommer fram till korrekta svar
Löser mera komplexa problem där helheten efterfrågas
Resonemang
För enkla resonemang, kan innehålla till viss del felaktiga antaganden
Resonerar i flera steg
För utvecklade resonemang i flera steg
Kommunikation
Visar på något sätt hur några av uppgifterna lösts. Det matematiska språket är acceptabelt.
Visar tydligt hur uppgifterna lösts. Använder korrekt matematiskt språk
Visar mycket tydligt hur uppgifterna lösts. Det matematiska språket är korrekt och relevant
Problemlösning
Löser något enklare problem alternativt påbörjar några på delvis korrekt sätt
Löser dessutom något av de svårare problemen med godtagbart svar
Löser något av de svårare problemen korrekt samt påbörjar ytterligare ett på ett godtagbart sätt

Ma
Bråk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Visar grundläggande förståelse för bråk i jämförelser, och i val av räknesätt/metod.
Visar god förståelse för bråk i jämförelser, och i val av räknesätt/metod samt genom att skapa någon/några godtagbara textuppgifter
Visar mycket god förståelse för bråk i jämförelser, och i val av räknesätt/metod samt genom att skapa flera relevanta textuppgifter
Metod
De fyra räknesätten
Visar godtagbara kunskaper om några av räknesätten med bråk
Visar goda kunskaper om räknesätten med bråk
Visar mycket goda kunskaper om de fyra räknesätten med bråk
Metod
Förkortning och förlängning
Visar godtagbara kunskaper om förkortning och förlängning
Visar goda kunskaper om förkortning och förlängning genom att också veta när det kan användas.
Visar mycket goda kunskaper om förkortning och förlängning genom att veta när det kan användas samt använda det med stor säkerhet.
Resonemang
Visar enklare matematiska resonemang
Visar matematiska resonemang genom att motivera sina lösningar och svar.
Visar tydliga matematiska resonemang genom att motivera sina lösningar och svar.
Kommunikation
Det är möjligt att följa resonemang och det matematiska språket är acceptabelt
Det går bra att följa resonemang och det matematiska språket är korrekt
Det går lätt att följa resonemang och det matematiska språket är korrekt och relevant
Problemlösning
Påbörjar alternativt löser något enklare problem. Skriver någon godtagbar textuppgift.
Löser några problem med godtagbara svar. Skriver flera godtagbara textuppgifter.
Löser problemuppgifterna med korrekta svar samt skriver relevanta textuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: