Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk4 VT-18

Skapad 2018-03-26 12:33 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
Visste du att om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här? Visste du att bara 3 % av jordens vatten är sötvatten, alltså sådant vatten som går att dricka? Din kropp består till två tredjedelar av vatten. Hur länge tror du att man klarar sig utan vatten?

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

* Hur vattnets kretslopp fungerar.

* Vattnets olika aggregationsfaser, vattnet övegångar

* Vad ytspänning är och hur det fungerar.

* Beskriva vattnets egenskaper (vilka atomer som vattenmolekylen består av)

 

Följande begrepp ska du kunna

·       Aggregationsfas

·       
Fast form

·       Flytande form

·       Gasform 

·       Molekyl

·       Atom

·       H2O

·       Avdunsta

·       Smälter

·       Kondensering

·       Nederbörd

·       Ytspänning

·       Vattenånga

·       Kretslopp

  •       Kokpunkt
  •       Fryspunkt

 

Hur visar du att du har nått målen?

* Jag kan förklara vattnets olika begrepp.

* Jag kan ge exempel på och beskriva ytspänning.

* Jag kan ge exempel på och förklara vattnets kretslopp.

* Jag kan beskriva och ge exempel på vattnets aggressionsfaser, övergångar

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

* Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

* Du kommer att få möjlighet att öva/visa dina förmågor.

* Du kommer att få genomföra laborationer och dokumentera dessa i Loops.  

* Du kommer att arbeta med förmågorna när du arbetar på Loops. 

 

Följande förmågor ska vi arbeta med:

Analysförmågan

Du kommer att få öva på att visa att du kan se samband, ge exempel på människors beroende av vatten i din vardag. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för vattnets kretslopp och vattnets aggressionsfaser. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring vattnets påverkan i din vardag och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Matriser

Ke
Kemi kunskapskrav

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: