Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 5 VT18

Skapad 2018-03-26 12:58 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 5 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte
I det här området kommer du att träna på:
- Prioriteringsreglerna.
- Räkna uträkningar steg för steg.

Centralt innehåll / Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:
- Begreppen ekvation och uttryck, samt skillnaden mellan dessa.
- Metoder för att kunna lösa ekvationer som kan innehålla en eller flera av de fyra räknesätten.


Undervisning / Metoder
Metoder som används i undervisningen:
- Du kommer under ett antal lektioner undervisas teoretiskt, praktiskt, i grupp och enskilt.

Bedömning och redovisning
Metoder för bedömning:
- Dina kunskaper kommer bedömas löpande under lektionssammanhang samt genom ett teoretiskt förhör av området. 

Uppgifter

 • Kunskapsmall Algebra

 • Kunskapsmall Algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: