Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT & HÄLSA

Skapad 2018-03-26 13:53 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 3 – 6 Idrott och hälsa
RÖRELSE HÄLSA OHC LIVSSTIL FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Innehåll

RÖRELSE

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap

-Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt danser och rörelser till musik.

-Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

-Simning i mag- och ryggläge.
HÄLSA OHC LIVSSTIL

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

-Kulturella och geografiska förhållanden  i närmiljön som påverkar valet av fysiska aktiviteter.

-Förebyggande av skador, t ex genom uppvärmning.

-Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter, träningsformer,levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

-Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.

-Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

-Säkerhet och hänsynstagande vid träningen, lek , spel , natur- och utevistelser.

-Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: