Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vanliga djur och växter

Skapad 2018-03-26 14:32 i Grundsärskolan Simrishamn
Arbeta med bilder, böcker, vi skriver och ser film. Vi skapar
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Teknik Svenska
Vi tittar på vår närmiljö, hur ser miljön ut, med olika växter och djur. Hur anpassar sig växterna och djuren efter de olika årstiderna.

Innehåll

Skolans syfte och mål

Att utveckla sin förmåga att kunna jämföra och reflektera över olika mönster i naturen.

Att utveckla sin förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning både enskilt och tillsammans med andra.

 

Centralt innehåll = Det här ska du lära dig att

- kunna sortera några olika djur och växter i närmiljön.

- Känna igen några träd och veta vad som händer med träden under de olika årstiderna. 

- Kunna några djur i närmiljön, och hur de lever och övervintrar.  

-Livscykler hos några djur och växter.

 

Arbetssätt

- Genomgångar både i grupp och enskilt 

- Diskussioner, reflektioner tillsammans

- Arbeta självständigt och tillsammans med andra

- Titta på film 

- Läsa faktatexter

- Göra olika undersökningar

- Skriva faktatexter

- Redovisa

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- Delta i diskussioner.

- Vara aktiv vid praktiska uppgifter.

- Delta i genomgångar under arbetets gång.

- Hur väl du kan berätta om vad du lärt dig.

- Hur väl du arbetar med dina uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Vad dator används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer, till exempel diskmaskiner och telefoner
  Tk  1-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformade och fungerar samt ge förslag på hur de kan förändras.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för enkla resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  NO  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven ger också några exempel på växters och djurs livscykler och för välutvecklade resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
 • Eleven ger också något exempel på föremål där människan har härmat naturen.
  Tk  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  C 6
 • Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.
  Tk  C 6
 • Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett delvis fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för enkla resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  C 6
 • Eleven kan utforma enkla förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  C 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett delvis fungerande sätt.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  A 6
 • Eleven ger också några exempel på föremål där människan har härmat naturen.
  Tk  A 6
 • Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett väl fungerande sätt föremål med enkla mekanismer och för välutvecklade resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan utforma välutvecklade förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  A 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett väl fungerande sätt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: