Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig argumentation

Skapad 2018-03-26 14:34 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning
Nu är det dags att träna på att kunna hålla en muntlig argumentation.

Innehåll

I kursmålen för svenska som andraspråk står det att eleven ska ha förmåga att kommunicera i tal och skrift och kunna anpassa språket till ämne, syfte och mottagare. Ni ska också kunna använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget. Likaså ska ni kunna referera och kritiskt granska innehållet i texter av olika slag. Dessa mål ska vi öva på nu.

Denna övning handlar om att ni ska kunna argumentera muntligt och kunna förhålla er kritiskt till olika källor. 

Först ska vi titta gemensamt på en film om klimatförändringar som är producerad av Naturvårdsverket. Sedan ska vi titta på en debatt om konsumtion och klimatpåverkan. I slutet av temat ska ni kunna hålla en muntlig debatt där ni lägger fram argument för hur ni tycker att man ska arbeta för att minska miljöförstöringen och klimatpåverkan. Hur ni ska göra detta står i uppgiftsinstruktionerna.

Uppgifter

  • 1.Film om klimatförändringar

  • 3.argumentation

  • 4. Muntlig argumentation

Matriser

Muntlig argumentation

Betyg E
Betyg C
Betyg A
samtala
Förmåga att samtala om ett ämne och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare. Förmåga att använda ett rikt ordförråd som är relevant för sammanhanget.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag och samhälle och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag och samhälle och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag och samhälle och anpassar till stor del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare
argumentera
Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen och samhället. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen och samhället. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen och samhället. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: