Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska New Champion 4

Skapad 2018-03-26 14:38 i Sternöskolan Karlshamn
New Champion 4 och andra källor
Grundskola 4 Engelska
Engelskan i åk 4 kommer att utgå från läromedlet New Champion 4.

Innehåll

 

Engelska

Denna planering sträcker sig över hela läsåret

Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


Konkretiserade mål
Du kommer att få träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter
Du kommer att få träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språket
Du kommer att få träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska
Du kommer att få chansen att utöka ditt ordförråd
Du kommer att få träna på några grammatiska strukturer

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) från olika medier.
Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vi kommer i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
Vi kommer göra olika presentationer och talövningar. 
Vi kommer träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 


Arbetssätt
Textbok, engelsk litteratur, arbetsbok, översättningsövningar.
Hörövningar
Högläsning i grupp och par.
Föra dialoger och intervjuer. 
Skrivövningar - gemensamt och enskilt

Grammatik som t.ex. böjning av verb i presens, pluralbildning etc.
Glosor och korta meningar /fraser/ uttryck. 

Diagnoser, skriftliga och muntliga.

Varierat arbetssätt så att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor.

Varierad undervisning för att stimulera alla eleverna.
 

Bedömning
Genom muntliga och skriftliga presentationer samt diskussioner.

Skriva kortare texter.
Skriftliga prov.

Återkoppling från läraren om förbättringsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: