👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min bok om Skåne

Skapad 2018-03-26 16:44 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska tillsammans lära oss om vårt landskap Skåne och göra egna faktaböcker. Du kommer att få lära dig att hitta Skåne på Sverigekartan, du kommer också få lära dig fakta om Skåne, samt lära dig om Skånes flagga, landskaps djur och landskaps blomma. Vi kommer också att prata om viktiga städer, platser och händelser i Skåne.

Innehåll

 

Detta ska du lära dig (konkretiserade kunskapskrav, som talar om vad som ska bedömas på ett sätt som är lätt för eleverna att förstå):

 

Du ska kunna:

 • berätta om Skånes natur
 • hitta Skåne på Sverigekartan
 • berätta om Skånes natur och djurliv
 • du ska kunna namnge några städer, sjöar, hav
 • du ska kunna berätta något om Skånes historia.
 • du ska känna till några kända platser i Skåne

 

Så här ska vi arbeta (hur ska arbetet gå till, grupparbete, laborationer, muntligt, skriftligt, redovisning mm):

 • Vi ska arbeta med Skånekartan
 • Vi ska titta på filmer
 • Vi ska läsa faktatexter och berättelser
 • Vi ska sjunga skånska sånger
 • Vi ska titta på bilder
 • Vi ska göra en bok om Skåne
 • Vi avslutar med att göra en Skåneresa.

 

Så här blir du bedömd (hur kommer bedömningen att gå till, bedömningsuppgift, löpande bedömning mm):

 

 • Du visar vad du lärt dig i bild och text i din bok om Skåne.
 • Du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • Du kan berätta om platser vi har besökt på vår Skåneresa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3