Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Att prata matte"

Skapad 2018-03-26 19:58 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola F
Matte är kul och övning ger färdighet! I klassrummet varieras arbetssätten med genomgångar i helklass, genomgångar i mindre grupp, individuellt arbete, arbete i par och arbete i mindre grupper. Vi arbetar både muntligt, skriftligt, med bilder, med olika fysiska material och hjälp av Qnoddarna. Stort fokus ligger på problemlösnng och på att "prata matte" och kunna diskutera och värdera olika strategier och lösningsförslag.

Innehåll

 

Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningarna att kunna utveckla sin förmåga att:

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

* använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

* föra och följa matematiska resonemang.

* använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Hur?

  • Vi kommer att arbeta i helklass, enskilt men mycket i par eller i grupp.
  • Ni kommer att få lösa problem, men också konstruera egna. 
  • Ni kommer att få ge varandra kamratrespons.
  • Genom arbete med Qnoddarna.
  • Genom att använda konkret material och laborera.

 

 

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet, i helklass, enskilt, i par och/eller i grupp
…vid diagnoser  
…vid redovisningar muntligt/skriftligt

Matriser

Matematik vt 2018

E
C
A
Problemlösning
Du kan lösa elevnära problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa elevnära problem på ett bra sätt.
Du kan lösa elevnära problem på ett mycket bra sätt.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du kan på ett bra sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva hur man kan lösa ett matematiskt problem.
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Metoder
Du väljer och använder metoder som passar på ett i huvudsak fungerande sätt för att lösa problemen.
Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, enheter och skala på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer och använder metoder som passar på ett i huvudsak fungerande sätt för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, enheter och skala på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, enheter och skala på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp samt använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Samtala/Förklara
Du deltar i samtal ibland och kan på ett enkelt sätt förklara hur du har tänkt samt förstå hur andra har tänkt.
Du deltar ofta i samtal och kan på ett utvecklat sätt förklara hur du har tänkt samt förstå hur andra har tänkt.
Du är mycket ofta i samtal och kan på ett välutvecklat sätt förklara hur du har tänkt samt förstå hur andra har tänkt.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förklara hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar på ett i huvudsak fungerande sätt ihop med situationen.
Du kan på ett bra sätt förklara hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur man gör uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: