Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The British Isles

Skapad 2018-03-26 22:26 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
A Project about the British Isles and the countries within. You will learn about the geography, history, literature, traditions and many other things that is typical for Great Britain.

Innehåll

 The British Isles

Innehåll och Uppgifter

Du kommer att arbeta med texter och se filmer om de länder som ingår i The British Isles, träna muntliga dialoger kring ämnen typiska för Stor Britannien. Du ska också arbeta med att vidga ditt ordförråd (kunna översätta, beskriva, använda i meningar samt göra motsatsord till glosorna).

Scotland: https://www.youtube.com/watch?v=sb6WlQiaJeM

England: https://www.youtube.com/watch?v=qDmZzBVKFMk&t=377s

Wales: https://www.youtube.com/watch?v=O0-JTcOEpNQ

Northern Ireland: https://www.youtube.com/watch?v=RRYHMOOtGYo

Ireland: https://www.youtube.com/watch?v=AEIcfNs5u88

Material och metod:

Vi kommer att använda Vings lärobok där vi jobbar med texter, ord, grammatik samt lär oss om 

Konkretisering av mål

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna presentera information om Great Britain på engelska. Information ska inkludera historik, geografi, litteratur, traditioner och sätt att leva. Du ska kunna uttrycka dig på engelska så att andra förstår och presentationen ska anpassad utifrån sammanhang och mottagare. Ytterligare ska eleven kunna skriva text med eget språk (inte skriva av). Eleven ska kunna delta i ett samtal på engelska utifrån givna frågeställningar. Eleven ska också kunna jämföra, dvs se skillnader och likheter mellan de olika länderna som ingår i Great Britain. Du ska vidga ditt ordförråd och visa detta genom ordtester.

Examinerande uppgifter:

Du kommer under lektionstid att få reda på när vi arbetar med olika aktiviteter och examinerar dessa. De examinerande uppgifterna kommer att vara både muntliga och skriftliga.

Muntlig

  • Power Point - presentera ett land i British Isles utifrån från en PowerPoint bestående av enbart bilder. Välja ett land och presentera detta land. Bilderna ska visa geografi, kultur, kända platser. Minst 3 slides med bilder. Denna uppgift genomförs individuellt.

Skriftlig

  • Skriva ett brev till någon där du berättar om din resa till det land i the British Isles som den muntliga presentationen handlade om. Vad såg du i förväg fram emot, vad har du gjort och genomfört och hur du tyckte att det var.
  • Skriftlig interaktion - samtal i skriftlig form där du och en annan elev argumenterar för om vart ni vill åka på semester. Förhandla och komma överens. Planera en resa och ge argument för sitt land.

 

Bedömning:

Elevens förmåga att uttrycka sig med flyt och sammanhang kommer att bedömas. Även ordval, uttal samt hur eleven använder sig av språkliga strategier bedöms. Ytterligare kommer elevens förmåga att uttrycka sig i skrift att bedömas både genom skrivuppgift men också genom skriftlig interaktion.

 

Grupper: 

  1.  

Uppgifter

  • Presentation about a country; speaking

  • Written interaction

  • Writing a letter

Matriser

En
British Isles

Förmågor

Når inte riktigt fram
E
C
A
Förstå tal
Diskutera muntligt i klass.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Skriftlig interaktion
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
Skriftlig interaktion
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Förstå skrift
Skriftlig interaktion
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Skriftlig interaktion
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Diskutera i klass
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Välja & använda material
Presentation Brev
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Formulera sig i tal
Presentation
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Bearbeta & förbättra
Skriftlig interaktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
Diskutera i klass
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Skriftlig interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Formulera sig i skrift
Skriftlig interaktion Brev
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
Skriftlig interaktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig skriftligt
Skriftlig Interaktion
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Skriftlig och muntlig interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Diskutera och jämföra
Skriftlig interaktion
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kundskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: