Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 7

Skapad 2018-03-27 08:13 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
En LPP som beskriver arbetet inom arbetsområdet Redskapsgymnastik för åk 7.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
En LPP som beskriver arbetsområdet Redskapsgymnastik för åk 7.

Innehåll

Redskapsgymnastik åk 7

Syfte:            

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

• förebygga risker vid fysisk aktivitet (…). (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

• Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. (ur lgr 11)

Arbetssätt:

                      Inom arbetsområdet kommer vi att göra olika typer av gymnastiska övningar där fokus ligger på kroppskontroll, balans, koordination samt rumsuppfattning. Eleverna kommer att träna dessa förmågor med hjälp av 4 olika redskap: matta, ringar och räck. Aktiviteterna och övningarna är anpassade så att alla elever kan delta och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Övningarna sträcker sig från en grundläggande bas till mer avancerade övningar för de som vill ha en utmaning. Eleverna kommer att arbeta med detta under 3 lektioner.

Bedömning:

                      Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

                      Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och sammanhanget.

                      Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

                      Eleven kan på ett (…) fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.  (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

Aktivt deltagande i undervisningen

Kroppskontroll, förmåga att anpassa sina rörelser

Förmåga att förutse och förhindra skador i samband med aktiviteten.

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa - Redskapsgymnastik åk 7-9

E
C
A
Lektionsarbete
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten.
Deltar aktivt i undervisningen och tar själv initiativ för att utvecklas och klara mer i aktiviteterna. Tar hjälp vid behov och kan själv hitta lösningar på olika svårigheter i utförande.
Är engagerad och drivande i undervisningen. Anstränger sig i alla moment och arbetar aktivt enskilt samt i gruppen. Kan stötta och hjälpa klasskamrater i sitt utförande.
Kroppskontroll
Kan utföra basövningarna med viss kontroll över rörelserna.
Klarar alla basövningarna med god kroppskontroll samt klarar flera av överkursövningarna med viss säkerhet och precision.
Klarar av att genomföra de flesta övningar med stor kroppskontroll och balans. Kan genomföra övningarna med hänsyn till stil och precision.
Skadeförebyggande arbete
Kan genomföra aktiviteterna utan att riskera skador för sig själv eller för andra i salen. Kan ge något exempel på skadeförebyggande åtgärder.
Genomför alla aktiviteter på ett säkert sätt utan risk för skador. Lyssnar aktivt till olika instruktioner och kan använda sig av dem för att undvika skador.
Arbetar aktivt under lektionen för att förutse och undvika skador. Kan förutse olika typer av riskfaktorer i utövandet och kan aktivt undvika dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: