Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Ma åk9 vt-18 - Procent, sannolikhet och geometri

Skapad 2018-03-27 09:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
Under första veckorna under vårterminen kommer vi att arbeta med procent, sannolikhe, kombinatorik och geometri.

Innehåll

Syfte 

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

Arbetssätt 

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Träningsuppgifter i matematikboken, NOMP, övningsblad m.m 
 • Matematikboken Prio finns inläst på inläsningstjänst.

Under lektionerna kommer vi till viss del att arbeta med praktiska aktiviteter samt med gemensamma beräkningsuppgifter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta eget ansvar för att ligga i fas. Kom till lektionerna väl förberedd genom att titta på filmklipp och läsa igenom instruktionerna till avsnitten innan vi påbörjar arbetet i klassrummet, på så sätt kan vi tillsammans få mer tid till att träna effektivare under lektionerna. Om inte lektionstiden räcker till använd dig av elevens val-tid på torsdagar eller läxhjälpstid.

Bedömning

Under detta arbetsområde och nästa (geometri) kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • Skriftligt prov E-nivå 
 • Skriftligt prov högre nivå 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom de berörda arbetsområdena.

Kunskap inom olika matematiska områden kommer att bedömas.

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom olika matematiska områden såsom taluppfattning, geometri, statistik, sannolikhet, algebra, funktioner samt problemlösning.

 Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

Problemlösning
Du kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem.

Resonemang
Du kan
förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen

 

FILMLISTA:

Procent:

https://www.youtube.com/watch?v=PsZ8KYWyqgo&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

https://www.youtube.com/watch?v=_Wk-c0Gh_xI&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

https://www.youtube.com/watch?v=xKgAYaoiDBQ&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=ka7mRbA2ql8&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=Wb1WVOVEqbc&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=WYcf2j3-ofI&list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=l673TbZJe-k&list=PLC0uA88O8pF_Izr8mpisK2fTKpnkzR-cW&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=xnjwBlL06G0&list=PLC0uA88O8pF_Izr8mpisK2fTKpnkzR-cW&index=3&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=xnjwBlL06G0

Promille:

https://www.youtube.com/watch?v=HPpJF9tLH8A&list=PLC0uA88O8pF8uTSmO2hKEJE7aFYTGfzgP&index=8

Förändringsfaktor:

https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM&list=PLC0uA88O8pF_Izr8mpisK2fTKpnkzR-cW&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=CdRP7iLkSTc&list=PLC0uA88O8pF_Izr8mpisK2fTKpnkzR-cW&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM&list=PLC0uA88O8pF8uTSmO2hKEJE7aFYTGfzgP&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=k-uGIn6Pm7E&list=PLC0uA88O8pF8uTSmO2hKEJE7aFYTGfzgP&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=2Q-Rp0XNFSo&list=PLC0uA88O8pF8uTSmO2hKEJE7aFYTGfzgP&index=9

Sannolikhet:

https://www.youtube.com/watch?v=VysMxd1pE5M

https://www.youtube.com/watch?v=l4IcnJsxMDQ&index=2&list=PLC0uA88O8pF8KIZ9ZjvUjxIGTIdEMzvTG

https://www.youtube.com/watch?v=LVqP-0AMfzk&list=PLC0uA88O8pF8KIZ9ZjvUjxIGTIdEMzvTG&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=QzznKqQ_SeU&index=4&list=PLC0uA88O8pF8KIZ9ZjvUjxIGTIdEMzvTG

Geometri:

Likformighet: https://www.youtube.com/watch?v=MrN2Zt-kqfI

Längdskala: https://www.youtube.com/watch?v=JrI69GH7xRc&t=51s

Areaskala och volymskala: https://www.youtube.com/watch?v=-yN2m850L8Q

Pythagoras sats: https://www.youtube.com/watch?v=3iivEnKEJ88

 

Fler filmer finns på EdQu.se 

Filmer och Quiz finns på STUDI.SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik - Procent, samband och geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och analysera matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom det beröra arbetsområdet.
Du saknar tillräckliga baskunskaper om de matematiska begreppen inom detta arbetsområde.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du saknar tillräcklig förmåga att göra uträkningar, lösa rutinuppgifter och välja passande metod.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang (R)
Resonemang om rimlighet i svar/lösningar
Du har svårt att bedöma om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt har bristande kunskap i att motivera/förklara varför det är rimligt eller inte.
Du kan oftast själv avgöra om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt motiverar/förklarar på ett ganska bra varför det är rimligt eller inte.
Du kan med god säkerhet avgöra om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt motiverar/förklarar på ett bra sätt varför det är rimligt eller inte.
Du kan med mycket god säkerhet avgöra om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften. samt motiverar/förklarar på ett mycket bra sätt varför det är rimligt eller inte.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du saknar tillräcklig förmåga att ta dig an ett matematiskt problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: