👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och utländska författare

Skapad 2018-03-27 11:06 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Följ med på en vandring bland stora svenska och utländska författare från olika tidsepoker! Ni kommer i par att få specialisera er på en författare. Men eftersom det är meningen att ni ska veta lite om varje författare och hört talas om dem, kommer ni att få redovisa ert arbete muntligt i form av en Powerpoint presentation.

Innehåll

Tidsperiod: v 17-21

Så här kommer vi att arbeta:

 1. Välj en författare utifrån listan.
 2. Ta reda på fakta om er författare. Läs om honom/henne i 101 svenska och utländska författare. Plocka ut viktiga fakta och skriv ned dem i skrivbok/drivedokument. Försök att få med punkterna som står på uppgiftsbladet. Använder ni fler källor, ska dessa anges i slutet av presentationen.
 3. Gör en presentation som innehåller text, bilder och annat multimodalt inslag (film, intervju etc) samt källförteckning
 4. Förbered stödord som används i samband med redovisningen. Skriv dessa på talarkort.
 5. Läs även något textutdrag som författaren skrivit högt inför klassen(se förslag på utdrag).
 6. Under kamraternas redovisningar ska ni anteckna (träna studieteknik inför gymnasiet).

Allt material finns även i Google Classroom.

Följande material kommer vi använda oss av:

 • 101 svenska och utländska författare (Natur och Kultur)
 • Antologier med olika textutdrag
 • NE (Nationalencyklopedin)
 • Alex Författarlexikon http://alex.se

Kunskapskrav och bedömning

Klicka i kunskapskrav nedan. Här kan du skriva hur eleverna kommer att bedömas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9